ИЗАЗОВИ РОДИТЕЉСТВА – обука медицинских сестара-васпитача, васпитача и стручних сарадника у предшколским установама за рад са родитељима

Каталошки број програма: 765  

Не

Предшколска установа Јелица Станивуковић Шиља, Шид, Цара Лазара 39., vrticsid@gmail.com, 022714052, 022716986, 022716986

Живка Комленац, zkomlenac@yahoo.com, 022742320, 0637588914,

Живка Комленац , -, ПУ „Јелица Станивуковић Шиља„ Шид; Драгана Бабић, -, ШОСО „Милан Петровић„ са домом ученика Нови Сад;

Живка Комленац , -, ПУ „Јелица Станивуковић Шиља„ Шид; Драгана Бабић, -, ШОСО „Милан Петровић„ са домом ученика Нови Сад; Татјана Фунштајн, Дипломирани васпитач, ПУ "Јелица Станивуковић Шиља" Шид; Драгана Свитлица, -, ПУ„Јелица Станивуковић – Шиља„;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развијање компетенција васпитача, медицинских сестара васпитача и стручних сарадника у предшколским установама за рад са родитељима

-Успостављање разумевања између родитеља и васпитача/медицинских сестара-васпитача/стручних сарадника препознавањем потреба једних и других. -Развијање вештине учесника обуке у давању подршке родитељима за боље међусобно разумевање са дететом. -Оснаживање учесника обуке да мотивишу родитеље за развијање родитељског стила у правцу бољег међусобног разумевања са дететом. -Развијање вештине учесника за подршку родитељима у откривању личних граница у односима са дететом. - Развијање вештине учесника за вођење интерактивне размене са родитељима на одређену тему из области комуникације са дететом. -Оспособљавање учесника у креирању сценарија за интерактивни рад са родитељима.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данПрепознавање потребаПаузаРодитељске поруке дететуПаузаПостављање границаПаузаПоверење у дететове снаге2. данОсврт на урађеноПаузаКооперативна игра родитеља и дететаПаузаИзрада сценарија за рад са родитељимаПаузаПрезентација сценарија и рефлексија учесника

24

дана: 2
бодова: 16

2 600 динара по учеснику обуке. У цену је урачунат материјал за рад са учесницима у току обуке, за сваког учесника обуке са разрађеним сценаријима за 4 родитељска састанака, умножене листе, обрасци за евиденцију рада са родитељима и хонорари за ауторе и 2 водитеља семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Јелица Станивуковић Шиља" Шид, Насеље Јелица Станивуковић, Вртић "Сунце" Живка Комленац , Татјана Фунштајн 14 3.96
2 ПУ "Јелица Станивуковић Шиља", Шид - Вртић "Сунце", Насеље Ј. Станивуковић Живка Комленац , Драгана Бабић 19 3.96
3 ПУ "Јелица Станивуковић Шиља", Шид - Вртић "Сунце", Насеље Ј. Станивуковић Живка Комленац , Драгана Бабић 14 4
4 ПУ "Ракила Котаров - Вука" Лазаревац Живка Комленац , Драгана Бабић 23 3.91
5 ПУ "11.Април" Нови Београд, Вртић "Бисер", Улица Омладинских бригада 106, Нови Београд Живка Комленац , Татјана Фунштајн 20 3.99

Укупно учесника: 90 | Просечна оцена: 3.96