МАЛИ ОТВОРЕНИ ПРОГРАМ – РАЗВОЈ ПОТЕНЦИЈАЛА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

Каталошки број програма: 716  

Не

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД, Ул. Јанка Чмелика 87, Нови Сад, umspuns@gmail.com, 063561410, ,

Славица Делибашић, slavicadelibasic@gmail.com, 063561410, 063561410,

Драгица Гутаљ, , П.У."Радосно детињство";

Драгица Гутаљ, , П.У."Радосно детињство"; Габриелла Милутиновић, , П.У.„Радосно детињство„ Нови Сад; Анета Диздар, , П.У.„Радосно детињство„ Нови Сад;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање компетенција реализатора васпитно-образовног рада кроз спровођење овог Програма. Целовит, холистички приступ и поштовање индивидуалних особености и способности сваког детета у развијању дечјих потенцијала.

Познавање развојних узрасних карактеристика детета, те улоге одраслог у односу на перцепцију, сазнајни процес и дечји узраст. Обезбеђивање богате, стимулативне физичке средине и социјалне околине као предуслова за развој перцептивних потенцијала, чулне осетљивости и опажања. Овладавање вештинама важним за реализацију рада кроз експлоративне игре, посматрање, праћење и подстицање дететових потенцијала, сагласје дечјег духа и тела. Подршка детету у процесу развијања слике о себи и стицању поверења у своје способности.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач

1. данУВОД. УПОЗНАВАЊЕ. УЛАЗНИ ТЕСТ.Теоријски део и радионице по системима - први деопаузаТеоријски део и радионице по системима - други деопаузаИгра...Још игреПаузаУтицај одраслог и производа савремене технологије на детеПрограм физичке активности - први део2. данУвод-осврт на претходни дан. Програм физичке активности - други деоАктивно кретањеДа ли се чујемо?Пауза Сензорна игра. Кли- ба - лоПаузаПрограм у бојиПаузаВреме без аудио-видео медијаИзлазни тестЕВАЛУАЦИЈА

30

дана: 2
бодова: 16

Цена Програма је 3500 динара по учеснику. Цена укључује: надокнаду ауторима и реализаторима, техничку подршку, радни материјал, евалуационе листе и упитнике и сертификате.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 П.У. “Радосно детињство” Нови Сад, вртић “ Гуливер”, Б.Бркића 1А, Нови Сад Драгица Гутаљ, Анета Диздар 23 3.99
2 П.У."Љубица Вребалов", вртић "Невен", Сопотска улица бр. 2, Пожаревац Габриелла Милутиновић, Анета Диздар 30 3.96
3 П.У. “Вера Гуцуња“, вртић „Бубамара“, Спортска бб, Сомбор Драгица Гутаљ, Габриелла Милутиновић, Анета Диздар 30 3.98
4 Предшколска установа „Милица Ножица“, вртић „Видра“ , Сувоборска бб, Ваљево Драгица Гутаљ, Габриелла Милутиновић, Анета Диздар 30 3.98

Укупно учесника: 113 | Просечна оцена: 3.98