Припрема деце за јавни наступ

Каталошки број програма: 660  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Светлана Моканић, ПУ Дечји дани; Миланка Симоновић Трпчевић, ПУ Дечји дани

Светлана Моканић, ПУ Дечји дани; Миланка Симоновић Трпчевић, ПУ Дечји дани; Жељко Алексић, Позориште „Maximus Art“

предшколско васпитање и образовање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција васпитача о постепеном увођењу деце у процес стварања уметничког дела кроз методе и технике драмске педагогије, са фокусом на процес, уз представљање драмских техника и метода као аутентичних подстицаја дечјег развоја.

-Указивање на драмско васпитање као аутентичан подстицај дечјем развоју који подржава децу у стицању знања о себи и другима, формирању самопоуздања и позитивног става према другима, богаћењу речника, овладавању техникама изражавања говором и телом, развијања љубави према позоришту и уметности уопште. -Унапређивање знања о методама и техникама драмског изражавања и њихова примена у раду са децом. Усмеравање васпитача на одговарајући одабир класичних музичких дела, драмских текстова и поезије за децу као културолошком подстицају дечјег драмског стваралаштва. -Увођење васпитача у процес праћења спонтане дечје игре преко драмских игара до уметничког дела.

васпитач у предшколској установи

1. дан Подстицајни утицај драмског стваралаштва на развој предшколског дететаКако увести децу у процес драмског стваралаштва Невербалне, монолошке, дијалошке и друге драмске игре за децу Представа – као заједнички креативан чин деце, васпитача и родитеља

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику