Традиционалне игре и играчке у 21. веку

Каталошки број програма: 688  

Не

Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, Доситејева 6, kulturalnirazlicak@gmail.com, 0641504220, 0642296640,

Дијана Копуновић Торма, dkopunovic@gmail.com, 024670450, 0641504220,

Дијана Копуновић Торма, Магистар психолошких наука, ПУ "Наша радост", Суботица; Ференц Торма, , УГ КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, Суботица;

Дијана Копуновић Торма, Магистар психолошких наука, ПУ "Наша радост", Суботица; Ференц Торма, , УГ КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК, Суботица; Ангела Звекић, , Предшколска установа ,,НАША РАДОСТ”, Суботица; Јасмина Седлак, , 0642447202;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање знања и вештина за подстицање дечјег развоја коришћењем традиционалних игара и играчака као огромног педагошког, социјализацијског и психолошког потенцијала, очување традиције и културног идентитета

Упознавање са традиционалним играма као неодвојивим делом народне културе, врстама и њиховим карактеристикама и специфичностима; Проширивање искуства о могућностима и начину примене традиционалних игара и играчака за реализацију различитих врста васпитно-образовних активности; Упознавање са карактеристикама традиционалних играчака и стицање знања и вештина за њихову израду. Упознавање са традицијом коришћења природних материјала на нашим просторима као материјала погодног за израду играчака као и дидактичког материјала.Освешћивање значаја организовања израде ручног рада са природним материјалима са децом предшколског узраста као стваралачког процеса који подстиче интелектуални развој и усађује детету осећај постигнућа

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данЗашто традиционалне игре у вртићу 21. векаПаузаИзрађујемо традиционалне играчке ПаузаИграње игара, осмишљавање активностиПаузаДечје игре као слика друштва, његове идеологије и циљева социјализације

30

дана: 1
бодова: 8

Нето цена по учеснику је 1.500,00 динара на нивоу групе од 30 учесника, која обухвата хонораре за ауторе и реализаторе, штампани материјал, уверења, ЦД за сваког учесника, канцеларијски, потрошни и други материјали за рад учесника. У цену нису укључени порези и доприноси за ауторски хонорар, трошкови пута и смештаја и исхрана учесника и реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа КУНГ ФУ ПАНДА, Зрењанински пут 62а, Београд Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.97
2 Предшколска установа "Наша радост", Банијска бб, Суботица Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 29 3.99
3 Регионални центар за стручно усавршавање, Чачак, Цара Душана бб Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 19 3.94
4 Предшколска установа Златокоса, Булевар маршала Толбухина 46, Београд Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 18 3.98
5 Вртић пчелица, Миодрага Стојковића 2, Врање Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.98
6 Предшколска установа "Наша радост", Суботица. Банијска бб Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 29 4
7 Предшколска установа "Наша радост", Суботица. Пазинска 4 Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 29 3.99
8 ПУ Милица Ножица, вртић Видра, Сувоборска бб, Ваљево Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.97
9 ПУ "Врачар", вртић Бисер, Светозара Марковића 14-16, Београд Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 29 3.96
10 ПУ Перка Вићентијевић - вртић Зека, Ивана Штагљара 3, Обреновац Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.99
11 ПУ Перка Вићентијевић - вртић Зека, Ивана Штагљара 3, Обреновац Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 26 3.98
12 Предшколска установа УНИВЕРЗУМ, Бул. Михајла Пупина 165а, Нови Београд Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 28 3.99
13 ПУ DREAMLAND, Нови Сад Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 25 3.97
14 Предшколска установа "Врачар" Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.97
15 Предшколска установа "Наша радост", Суботица. Пазинска 4 Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 17 4
16 Центар за стручно усавршавање, Немањина 23, Кикинда Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 30 3.97
17 Вртић Пчелица, Миодрага Стојковића 2 Врање Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 27 4
18 Вртић Пчелица, Миодрага Стојковића 2 Врање Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 26 4
19 Предшколска установа "Наша радост", Суботица. Банијсла бб Дијана Копуновић Торма, Ференц Торма 21 3.99

Укупно учесника: 503 | Просечна оцена: 3.98