Примена мисаоних експеримената у настави

Каталошки број програма: 554  

Не

Центар за промоцију науке, Краља Петра 46, djanosevic@cpn.rs, 0112400260, 0691220319,

Дарије Јаношевић, djanosevic@cpn.rs, 0112400260, 0691220319,

Машан Богдановски, доктор филозофије, Филозофски факултет у Београду; Иван Умељић, Дипломирани филозоф, Центар за промоцију науке;

Машан Богдановски, доктор филозофије, Филозофски факултет у Београду; Иван Умељић, Дипломирани филозоф, Центар за промоцију науке;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упућивање наставника у садржај мисаоних експеримената у најширем дијапазону научних дисциплина и обучавање за њихову употребу и примену у настави.

Подизање компетенција наставника о мисаоним експериментима у науци и филозофији и њиховом значају у процесу учења; обука наставника за коришћење техника мисаоне експериментације у овладавању кључним појмовима релевантних (фундаменталних) научних дисциплина; долажење до нових сазнања у ситуацијама у којима су класични емпиријски експерименти немогући и недовољни и развијање креативне имагинације у формулисању и разумевању научних хипотеза и теорија на часу (обухваћених постојећим наставним програмом); развијање наративног приступа хипотезама и теоријама из природних и друштвених наука у циљу ефикаснијег преношења и усвајања градива као и повезивања садржаја из различитих наставних предмета.

Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данПримена мисаоних експеримената у настави

30

дана: 1
бодова: 8

1800 динара по учеснику семинара (нето) Укључује надокнаду за реализаторе, штампање уверења, путне трошкове и освежење и оброк за учеснике семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за промоцију науке, Краља Петра 46, Београд Машан Богдановски, Иван Умељић 22 3
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак Машан Богдановски, Иван Умељић 12 3.66
3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево Машан Богдановски, Иван Умељић 30 3.76
4 Центар за стручно усавршавање Кикинда Машан Богдановски, Иван Умељић 28 3.59
5 Шеста београдска гимназија Машан Богдановски, Иван Умељић 25 3.76
6 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Машан Богдановски, Иван Умељић 17 3.82
7 Економска школа, Радоја Домановића бр 6, Крагујевац Машан Богдановски, Иван Умељић 29 3.83
8 Гимназија „Стеван Јаковљевић”, Михајла Михајловића бб, Власотинце Машан Богдановски, Иван Умељић 30 3.84
9 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, Шабац Машан Богдановски, Иван Умељић 28 3.7
10 Машинска школа "Космај", Сопот Машан Богдановски, Иван Умељић 22 3.81
11 Prva kragujevačka gimnazija Машан Богдановски, Иван Умељић 30 3.74
12 ОШ "Ђура Јакшић", Раковица (Београд) Машан Богдановски, Иван Умељић 26 3.97
13 Народна библиотека Бечеј, Главна 11, Бечеј Машан Богдановски, Иван Умељић 27 3.89
14 Центар за стручно усавршавање Шабац Машан Богдановски, Иван Умељић 15 3.78

Укупно учесника: 341 | Просечна оцена: 3.73