Небеска ризница – Методика рада верске наставе

Каталошки број програма: 275  

Не

Предшколска установа Гимназион, Градски бедем 14а, 32000 Чачак, info@gimnazion.rs, 0325544030, 0646408110,

Весна Милошевић, info@gimnazion.rs, 0325544030, 0641957400,

Весна Милошевић, професор педагогије и психологије, ПУ „Гимназион”, Чачак

Весна Милошевић, професор педагогије и психологије , ПУ „Гимназион”, Чачак; Слађана Васиљевић, дипломирани психолог, ПУ „Радост”, Чачак

изборни и факултативни предмети

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је унапређење наставе веронауке у основним и средњим школама применом савремених дидактичко методичких поступака заснованих на индивидуализацији наставе и активним формама учења.

Развијање професионалних вештина и способности вероучитеља да: •планирају и изводе наставу користећи активне форме учења и тако остваре већу активност ученика у процесу стицања знања •постигну већи ниво индивидуализације наставе и укључе реално животно искуство ученика •обликују наставне јединице поштујући дидактичке принципе: поступност, систематичност, од лакшег ка тежем, познатог ка непознатом... •упознају и практично испробају већи број различитих техника подучавања које могу примењивати у пракси •користе у настави савремену информациону технологију (рачунаре)

наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан Отварање семинара, врсте учења и трансфер знања ЕРР структура учења Пауза за кафу представљање приручника Небеска ризница, израда Албума 2. дан Стилови учења Визуелна средства у настави веронауке Пауза за кафу Рад са причом – први део Пауза за ручак Рад са причом – други део Тимски рад у теорији и пракси Пауза за кафу План акције и евалуација сусрета 3. дан Искуства примене програма у пракси Визуелна средства у настави веронауке - други део Пауза за кафу Питалица, Откривалица, Асоцијација у настави веронауке 4. дан Објективност, лична интерпретација Пауза за кафу Узроци и последице, Заузми став Пауза за ручак Атмосфера часа Пауза за кафу Коцкарење Време за питања, евалуација семинара

30

дана: 4
бодова: 24

Цена по учеснику за један дан (осам сати обуке) износи 1.500,00 динара и обухвата: приручник „Небеска ризница”, пратеће писане материјале, сертификате, потрошни материјал (пак папир, хамер, флипчат блокови, фломастери, лепак, маказе...), видео и фото документацију, путне трошкове, преноћиште, хонораре за едукаторе.