Музика и покрет – корелација активности музичког и физичког васпитања

Каталошки број програма: 678  

Не

Предшколска установа, Караџићева 3а, Зрењанин, opstasluzba@predskolskazr.edu.rs, 023561505, ,

Maja Шујица, maja.sujica@gmail.com, 023510538, 0648248090,

Maja Шујица, професор физичког васпитања, Предшколска установа из Зрењанина;

Maja Шујица, професор физичког васпитања, Предшколска установа из Зрењанина; Јасмина Ружић, васпитач, Предшколска установа, Зрењанин; Милана Тамаши, медицинска сестра васпитач, Предшколска установа, Зрењанин;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање вештина и способности васпитача и учитеља у планирању и извођењу активности из области музичког и физичког васпитања као и примењивање разноврсних методичких поступка

- Повезивање наставних садржаја са предходним знањима и искуствима као и са њиховим садашњим и будућим потребама - Примењивање различитих методичких поступака - Континуирано праћење и вредновање остварених садржаја - Примена различитих метода , техника и облика рада и доступних наставних средстава приликом реализације активности из музичког и физичког васпитања - Планирање и програмирање активности водећи рачуна о корелацији - Унапређивање квалитета рада васпитача/ учитеља Музика, покрет и њихова корелација у савременој настави: - јутарњем превентивном вежбању, - рекреативној паузи, - музичким играма, - Музичка драматизација - Плесна импровизација - Правилан избор музике за реализацију активности

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан1.Музика,покрет и њихова корелација у саременој настави2.Корелација музике и покрета у јутарњем превентивном вежбању,рекреативној паузи и музичким играма3.Музичке драматизације4.Плесне импровизације5.Избор музике за реализацију активности

30

дана: 1
бодова: 8

Укупна цена по учеснику: 1.500 динара Цена обухвата: хонораре за реализаторе обуке, путне трошкове реализатора, порез, сертификате за учеснике обуке и писани материјал

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа из Зрењанина, Вртић "Бамби", Булевар Вељка Влаховића бб Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 21 4
2 Предшколска установа из Зрењанина, Вртић "Бамби", Булевар Вељка Влаховића бб Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 15 3.99
3 Зрењанин, Предшколска установа Зрењанин, вртић "Бамби", Булевар Вељка Влаховића бб Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 17 4
4 Зрењанин, Предшколска установа Зрењанин, вртић "Бамби", Булевар Вељка Влаховића бб Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 26 4
5 Предшколска установа "Драгољуб Удицки, Кикинда, вртић "Мики", Београдска бб Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 30 3.99
6 Предшколска установа "Драгољуб Удицки, Кикинда, вртић "Мики", Београдска бб Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 30 3.99
7 Предшколска установа "Драгољуб Удицки, Кикинда, вртић "Мики", Београдска бб Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 30 4
8 Предшколска установа "Анђелка Ђурић", Бела Црква, ул. 1.октобар бб Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 22 3.93
9 Предшколска установа Савски Венац, Вртић "Краљица Јелена Анжујска",улица Вишеградска 27 а, 11000 Београд Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 21 4
10 Предшколска установа "Дечји дани", Вртић "Липа",улица Солунска 19, 11000 Београд Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 23 3.96
11 Предшколска установа "11.април" Вртић "Зека",улица Булевар Зорана Ђинђића бр.55, 11070 Нови Београд Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 29 3.98
12 Обреновац, Предшколска установа "Перка Вићентијевић",вртић "Зека", улица Ивана Штагљара 3 Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 27 3.98
13 Предшколска установа "Полетарац", Барајево, вртић "Свети Сава", Улица Барајевска 7а Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 30 4
14 Предшколска установа "Полетарац", Барајево, вртић "Свети Сава", Улица Барајевска 7а Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 28 3.96
15 Предшколска установа "Чика Јова Змај", Београд, вртић "Сестре Вукомировић", Улица Игњата Јоба 69 Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 30 4
16 Предшколска установа "Чика Јова Змај", Београд, вртић "Сестре Вукомировић", Улица Игњата Јоба 69 Maja Шујица, Јасмина Ружић, Милана Тамаши 27 4

Укупно учесника: 406 | Просечна оцена: 3.99