Игралица причалица/забавне игре и активности за развој говора – модул 2

Каталошки број програма: 709  

Не

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Господар Јевремова 18 Београд, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, 0603320241,

Јадранка Спасић, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, 0603320241,

Јасна Вуклиш, Дипломирани дефектолог, ПУ„Дечји дани„; Биљана Којовић, Дипломирани психолог, ПУ „11 април„ Нови Београд;

Јасна Вуклиш, Дипломирани дефектолог, ПУ„Дечји дани„; Биљана Којовић, Дипломирани психолог, ПУ „11 април„ Нови Београд; Ана Којић, професор педагогије, ПУ''Бошко Буха'' Палилула, Београд;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенције васпитача у процесу пружања подршке говорном развоју деце са акцентом на проширивање фонда речи, јачање граматичке структуре, комуникације и социјализацију

Јачање васпитача и родитеља за реализацију игара и активности које побољшавају говорни статус и оснажују дете за успешнију комуникацију. Повећање броја и репертуара игара и активности из области развоја говора

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у обукуРазвој говораПосматрање у функцији говорно језичког развоја код децеПодстицање развоја говора / вежбе дисања, логомоторике,шаке Подстицање почетног проговарања и богаћења речникаИз праксе у праксуЕвалуација првог дана2. данУводне активности Израда дидактичких средстава за подстицање развоја говораГоворне игреПравилно говорно коришћење језикаОрганизација простора у васпитној соби као подстицај развоју говораЕвалуација семинара3. данЕвалуациони састанак са учесницима

30

дана: 3
бодова: 16

4.000,оо дин. , у цену су урачунати сви трошкови реализатора ( хонорар, путни трошкови, материјал за израду средстава, приручник)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Vrtic Duga, ul.Bratstva i jedinstva br.2 Surcin Јасна Вуклиш, Ана Којић 22 3.97
2 ПУ "Наша радост" Сурдулица Јасна Вуклиш, Ана Којић 23 3.95

Укупно учесника: 45 | Просечна оцена: 3.96