Подстицање дечјег самопоштовања путем кооперативне комуникације

Каталошки број програма: 728  

Не

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд, Радничка 18, Нови Сад, mastolend@yahoo.com, 021527780, 0641124927, 021527780

Душанка Мудринић, dusankamudrinic@yahoo.com, 021527780, 0641124927,

Ибоја Гера, Магистар, Висока школа струковних студија за об.васп. НС; Драгана Бабић, -, ШОСО"Милан Петровић"са домом ученика Нови Сад;

Драгана Бабић, -, ШОСО"Милан Петровић"са домом ученика Нови Сад; Аница Дудварски, Специјалиста предшколске педагогије Радн, Дом здравља: „Бечеј„ Бечеј; Бисерка Вуњак Спасојевић, -, -; Тајана Дивилд, -, ПУ „Радосно детињство„ Нови Сад; Енике Тадић, -, Предшколска Установа „Лабуд Пејовић„ Бечеј; Арабела Варга, -, ОШ „Никола Тесла”, Бачка Топола;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Указати стручњацима и родитељима о друштвеном, професионалном и личном значају подстицања дечјег самопоштовања, њиховим оснаживањем за разумевање, планирање, примену и евалуацију посебних поступака у сарадњи вртића и породице.

Упућивање у различите начине примене Приручника за подстицање дечјег самопоштовања – ЈА,(аутора Гера Ибоје и Љубице Дотлић) и предложених активности за децу, васпитаче и родитеље. Указивање на значај три аспекта самопоштовања код деце, упознавање са: својим пореклом и припадношћу породици путем израде Породичног споменара (аспект Фамилијарности); својим телом, осећањима, речима и жељама, кроз израду и попуњавање и изграђивање односа према свом Личном ковчежићу (аспект приватности); и односом дечјих жеља, способности и права (аспект легитимности)

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данПриче о имену Пауза Групна сликаПауза Ја као мала беба, Аутобиографија у стрипуПаузаМатрица је метод-упознавање са Приручником, Варијације игара2. данИгра именима, Лични ковчежићПаузаОгрлица од лепих речи, Шта радим кад ништа не радим, Упутство за срећуПаузаИграоница за децу и родитељеПаузаПредстављање израђених сценарија за играонице, Рад са родитељима- изазови, добити, препоруке3. данТеоријска основа приче о самопоштовањуПаузаДа сам поново дете... Шта си ти мислила кад си била мала о...ПаузаНаш свет-наша заједница, Главни јунак приче

28

дана: 3
бодова: 21

3 900 динара по учеснику обуке; у цену је урачунат ЈА - Приручник за подстицање дечјег самопоштовања (у електронској форми) за сваког учесника обуке, сав материјал који користе учесници у току обуке и умножена упутства за праћење примењених активности након обуке, путни трошкови, хонорари аутора програма и хонорари два водитеља