Подстицање функционалне писмености применом развијајућих модела наставе

Каталошки број програма: 541  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Љиљана Павловић, Професор разредне наставе, ОШ”Мирко Јовановић”; Биљана Живковић, Дипломирани физичар, ОШ „Вук Стефановић Караџић”, Крагујевац; Зорица Николић, , ЦСУ КГ;

Љиљана Павловић, Професор разредне наставе, ОШ”Мирко Јовановић”; Биљана Живковић, Дипломирани физичар, ОШ „Вук Стефановић Караџић”, Крагујевац; Зорица Николић, , ЦСУ КГ; Јасмина Цветић, Професор педагогије, ОШ „Вук Стефановић Караџић”, Крагујевац

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Осавремењавање наставног процеса кроз оснаживање наставника за примену развијајућих модела наставе који би допринели стицању функционалне писмености код ученика.

Оснаживање наставника за развој личних и ученичких коментенција, као и разијање вештина код наставника за коришћење развијајућих модела наставе који воде ка стицању фунционалне писмености; Обучавање наставника да сами, у складу са циљевима и исходима наставе, садржајима наставног програма, имплементирају развијајуће моделе у свом наставном процесу; Обучавање наставника за конкретну примену развијајућих модела наставе који воде ка стицању фунционалног знања код ученика. Подстицање позитивног става наставника према идеји укључивања ученика у организацију наставе (прикупљање и израда дидактичких средстава, осмишљавање пројеката, учешће у изради планова ваннаставних активности...).

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводна активностЖивот од нас тражи да решавамо проблеме, да ли нас школа томе подучава?Развијајући модели наставеДидактичка средства свуда око насСтицање фунционалне писмености у изокренутој учионици „Лењи учитељ”- како да ученици науче више када учитељ подучава мањеЗавршне активности - евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 48.000,00 бруто)-хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе, цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (48.000,00 бруто).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Биљана Живковић, Зорица Николић, Јасмина Цветић 22 3.97
2 OШ "Милан Илић Чича", Аранђеловац Биљана Живковић, Зорица Николић 21 3.92
3 Регионални центар за професионални развој Смедерево Биљана Живковић, Зорица Николић 27 3.98
4 ОШ "Вук Стефановић Караџић", Чегарска 3, Крагујевац Зорица Николић, Јасмина Цветић 30 3.98
5 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23 Биљана Живковић, Зорица Николић, Јасмина Цветић 24 3.95
6 ОШ "Вук Караџић", Кнић бб, Кнић Биљана Живковић, Зорица Николић 26 3.95

Укупно учесника: 150 | Просечна оцена: 3.96