Развијање предузетничких компетенција ученика кроз различите облике наставе

Каталошки број програма: 619  

Не

ЧЕТВРТА ГИМНАЗИЈА У БЕОГРАДУ, ТЕОДОРА ДРАЈЗЕРА 25, cetvrta@eunet.rs, 0112663652, 0113671804, 0113671804

МИОДРАГ САВОВИЋ, m.savovic@sezampro.rs, 0112663652, 0641950316, 0113671804

Миодраг Савовић, Дипломирани математичар, Четврта гимназија у Београду; Сњежана Ђурђевић, Дипломирани економиста, Пета економска школа „Раковица„; Александра Стевановић, Дипломирани психолог, Пета економска школа „Раковица„;

Миодраг Савовић, Дипломирани математичар, Четврта гимназија у Београду; Сњежана Ђурђевић, Дипломирани економиста, Пета економска школа „Раковица„; Александра Стевановић, Дипломирани психолог, Пета економска школа „Раковица„; Aна Вељковић, Дипломирани географ / Наст. раз. наставе, Гимназија „Бора Станковић„, Правно-послов. шк. Ниш

општа питања наставе

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање и оснаживање наставника, васпитача и стручних сарадника за подстицање и подржавање предузимљивости, оријентације ка предузетништву и развијање предузетничких компетенција ученика

1. Освешћивање потребе наставника за подстицањем иницијативности и промовисањем предузетничког духа код ученика; 2. Јачање предузетничких капацитета, стицање и развијање социјалних, организационих и лидерских вештина и оријентисање ка проактивном деловању свих актера школског живота; 3. Упознавање алата који се могу користити за изградњу и јачање предузетничких компетенција ученика; 4. Подршка у осмишљавању активности усмерених ка развијању иновативности, креативном решавању проблема и подстицању процеса искуственог и активног учења.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи

1. данПојам предузимљивости и предузетништваШест предузетничких шешираПауза за кафу и освежењеОтворимо креативни прозор учионице!У ципелама ученикаПауза за ручакПредузетничко учење кроз предметну наставу и ваннаставне активностиПауза за кафу и освежењеВреме је за акцију: мале идеје за велике променеСценарио за час „Предузетништво у акцији„Рефлексија, евалуација и додела сертификата

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2300 динара. У цену су урачунати: - трошкови организације; - радни материјали за припрему и вођење програма; - трошкови освежења и сендвича за учеснике; - путни трошкови реализатора; - куповина, штампање и слање сертификата; - финансијска администрација; - хонорари за ауторе и реализаторе програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вељко Дугошевић", Турија Миодраг Савовић, Сњежана Ђурђевић, Александра Стевановић 16 4
2 ОШ "Иво Андрић", Београд Миодраг Савовић, Сњежана Ђурђевић, Александра Стевановић 24 3.92
3 Четврта гимназија, Београд Миодраг Савовић, Сњежана Ђурђевић, Александра Стевановић 30 3.92

Укупно учесника: 70 | Просечна оцена: 3.95