НТЦ систем учења – развој укупних способности детета

Каталошки број програма: 720  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Ранко Рајовић, доктор наука, Центар за едукацију НТЦ Нови Сад; Урош Петровић, , Удружење књижевника Србије, Француска 7, Београд;

Ранко Рајовић, доктор наука, Центар за едукацију НТЦ Нови Сад; Марина Илић, Струковни васпитач, Центар за едукацију НТЦ Нови Сад; Урош Петровић, , Удружење књижевника Србије, Француска 7, Београд; Јелена Давидовић Ракић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Приштини;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Припрема учесника за примену иновативних метода и развој укупних способности детета, како моторичких тако и когнитивних

- Јачање дидактичко-методичке компетентности полазника за индивидуализацију и диференцијацију в-о рада, ангажовање мисаoних способности деце (анализа, синтеза, компарација, повезивање информација и сл.) - Функционално повезивање садржаја са примерима из свакодневног живота и садржајима из различитих области - Стварање стимулативног окружења кроз иновативне методе и примена концепта размишљање и учење кроз покрет и игру - Оспособљавање учесника за рад са децом кроз стицање функционалних знања за подстицај напредовања у свакодневном васпитно-образовном раду - Педагошко методичко осмишљавање наведеног концепта и његове примене у васпитно-образовном процесу - Оспособљавање полазника за примену НТЦ методе за групни и индивидуални рад

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУводни део, неурофизиологија развоја мозга и способност учења и повезивања информацијапаузаНаставак прве темепаузаЗначај моторике за развој когнитивних способностипаузаРазвој когнитивних способности, мисаоне класификације, серијацијe и асоцијације2. данФункционално размишљањепаузаНаставак прве темепаузаКоришћење свих научених техника у различитим областима. Састављање загонетних питањапаузанаставак друге теме3. данРазмена искустава (анализа радова, консултације – радионице)паузаРазмена искустава (анализа радова, консултације – радионице)

30

дана: 3
бодова: 22

Цена по учеснику износи 6.000,00 динара и укључује надокнаде аутора и реализатора, радни и потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа Лабуд Пејовић Бечеј Ранко Рајовић, Марина Илић 30 5
2 Предшколска установа Наша радост Суботица Ранко Рајовић, Урош Петровић 30 5
3 ОШ Краљ Петра Првог Београд Марина Илић, Урош Петровић 30 5
4 Нови Сад Ранко Рајовић, Урош Петровић 22 3.96
5 Алексинац Ранко Рајовић, Марина Илић 30 3.95
6 OŠ Kralj Petar Prvi, Beograd Ранко Рајовић, Марина Илић 18 3.78
7 Крагујевац Ранко Рајовић, Јелена Давидовић Ракић 22 3.97
8 Бољевац Марина Илић, Урош Петровић 28 4
9 ОШ Краљ Петар Први Ранко Рајовић, Марина Илић 16 3.91
10 ПУ "Колибри" Ковачица Ранко Рајовић, Урош Петровић 25 3.97
11 Бечеј Ранко Рајовић, Марина Илић 30 3.96
12 Beograd Ранко Рајовић, Марина Илић 25 3.93
13 Алексинац Ранко Рајовић, Марина Илић 30 3.99
14 Нови Сад Марина Илић, Урош Петровић 27 3.97
15 Старчево Ранко Рајовић, Марина Илић 29 3.97
16 OŠ "Đorđe Natošević" Ранко Рајовић, Марина Илић 30 3.87
17 OŠ "Đorđe Natošević" Урош Петровић, Јелена Давидовић Ракић 30 3.98
18 Vrtić Različak Ранко Рајовић, Марина Илић 28 3.96
19 Vrtić Sunčica Урош Петровић, Јелена Давидовић Ракић 30 4
20 Srednja škola "Arhimed" Ранко Рајовић, Марина Илић 18 3.97
21 Srednja škola "Arhimed" Ранко Рајовић, Марина Илић 30 3.92
22 Tehnološki fakultet Ранко Рајовић, Марина Илић 12 3.89
23 Online Ранко Рајовић, Марина Илић 8 4
24 Online Ранко Рајовић, Марина Илић 17 3.46
25 PU Radosno detinjstvo Ранко Рајовић, Марина Илић 30 3.97
26 PU Radosno detinjstvo Урош Петровић, Јелена Давидовић Ракић 30 3.9
27 Нови Сад Ранко Рајовић, Марина Илић 10 4
28 Онлајн Ранко Рајовић, Марина Илић 26 4
29 Смедерево Ранко Рајовић, Марина Илић 25 3.96
30 Онлајн Ранко Рајовић, Марина Илић 15 4

Укупно учесника: 731 | Просечна оцена: 4.04