ПРЕИСПИТАЈ СЕБЕ – УНАПРЕДИ НАСТАВУ

Каталошки број програма: 549  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Ненад Миладиновић, доктор филолошких наука, ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”, Крагујевац; Биљана Вуловић, Професор разредне наставе, ОШ "Свети Сава„, Топоница; Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" Београд;

Ненад Миладиновић, доктор филолошких наука, ОШ „Трећи крагујевачки батаљон”, Крагујевац; Биљана Вуловић, Професор разредне наставе, ОШ "Свети Сава„, Топоница;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање капацитета наставника да циљано и континуирано преиспитују свој рад и уверења о учењу и настави, да уче из сопственог искуства и размењују стечена искуства са колегама.

- Разумевање шта једног наставника чини рефлексивним практичарем; - Едукација полазника о неопходности целоживотног учења, методама и техникама самовредновања и самоусавршавања; - Обука у примени различитих техника за преиспитивање наставне праксе; - Оснаживање полазника за спровођење личних педагошких истраживања и проширивање знања и вештина у области обраде података; - Стицање исуства у примени техника за унапређивање наставне праксе; - Подстицање полазника да себи постављају дугорочне циљеве и да ученике упућују у ту вештину; - Развијање свести о потреби сталног стручног усавршавања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
стручни сарадник у школи

1. данХајде да промислимо о сопственом радуНаставник - истраживачОбрада података акционих истраживањаДа ли Ваши ученици постављају циљеве учења?

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.300 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Петефи бригада", 16. дивизије 34, Кула Ненад Миладиновић, Биљана Вуловић 27 3.76
2 ОШ "Вук Караџић" Излетничка 10, Краљево Ненад Миладиновић, Биљана Вуловић 29 3.89
3 ОШ "Нада Пурић" Владике Николаја 33, Ваљево Ненад Миладиновић, Биљана Вуловић 23 3.94
4 ОШ "Трећи крагујевачки батаљон" Јесењинова 17, Крагујевац Ненад Миладиновић, Биљана Вуловић 26 3.97
5 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вребалова 1а, Велико Градиште Ненад Миладиновић, Биљана Вуловић 30 3.87
6 ОШ "Херој Иван Мукер" Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка Ненад Миладиновић, Биљана Вуловић 28 3.95
7 ОШ "Јован Јовановић Змај", Трг рудара бб, Алексиначки Рудник Ненад Миладиновић, Биљана Вуловић 30 4
8 ОШ "Милорад Лабудовић Лабуд" Ивањданска 56а, Барошевац Ненад Миладиновић, Биљана Вуловић 27 3.95
9 ОШ "Јован Поповић" Краља Милана IV 14, Крагујевац Ненад Миладиновић, Биљана Вуловић 19 3.98
10 ОШ "Бранко Радичевић" Витковац Ненад Миладиновић, Биљана Вуловић 21 3.96

Укупно учесника: 260 | Просечна оцена: 3.93