КАКО РАЗВИТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ

Каталошки број програма: 469  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, info@rcnp.rs, 020322822, ,

Никола Профиловић, info@rcnp.rs, 020322822, 0653182113,

Драгана Чакаревић, мастер, ОШ Вук Караџић, Сочаница; Мирко Чакаревић, професор технике и информатике, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Ајсела Хаџиахметовић, мастер, ОШ Авдо Међедовић, Нови Пазар; Живорад Миленовић, доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Драган Радовановић, доктор саобраћаја, ОШ Вук Караџић, Сочаница; Азра Ахметовић, Економско-трговинска школа, Нови Пазар

Драгана Чакаревић, мастер, ОШ Вук Караџић Сочаница; Мирко Чакаревић, професор технике и информатике, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Азра Ахметовић, Економско-трговинска школа, Нови Пазар

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање учесника за интегрисање предузетничке компетенције у својим наставним плановима у циљу успешног развијања ове међупредметне компетенције код ученика.

- Оснаживање капацитета учесника за развијање међупредметних компетенција код ученика кроз наставу свог предмета. - Јачање капацитета учесника за развијање предузетничког духа код ученика кроз развијање ове међупредметне компетенције у настави. - Оспособљавање учесника за планирање пројектне наставе као основа за развијање предузетничке компетенције код ученика, - Оспособљавање учесника за интердисциплинарно тематско планирање кроз реализацију предузетничког школског пројекта.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан УВОД МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈАПРОЈЕКТНА НАСТАВА КАО ОСНОВ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА КОД УЧЕНИКА РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ШКОЛСКИ ПРОЈЕКАТ

30

дана: 1
бодова: 8

1.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Драган Маринковић", Адрани Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 30 3.78
2 ОШ "Mилун Ивановић" Ушће, Милуна Ивановића бб Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 30 3.81
3 ОШ Јован Јовановић Змај, Алеја Зорана Ђинђића 6, Свилајнац Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 22 3.98
4 ОШ Јован Јовановић Змај, Алеја Зорана Ђинђића 6, Свилајнац Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 21 3.9
5 ОШ Вук Караџић, ул. Кнеза Милоша бр. 96, Ћуприја Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 30 3.9
6 ОШ "Раде Додић", Милутовац Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 30 3.96
7 ОШ "Младост", Боре Станковића 60, Књажевац Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 30 3.93
8 Гимназија "Михајло Пупин", ул. Николе Тесле 57, Ковачица Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 30 3.78
9 ОШ "Дринка Павловић", Улица Вука Караџића бр.54, Куршумлија Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 30 3.86
10 ОШ "Дринка Павловић", Улица Вука Караџића бр.54, Куршумлија Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 30 3.84
11 ОШ "Петар Тасић" ул. Влајкова 24, Лесковац Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 26 3.95
12 ОШ "1.Мај" ул.Влајковци бб, Влајковци Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 29 3.97
13 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, ул. 37. Санџачке дивизије бб, Нови Пазар Драгана Чакаревић, Мирко Чакаревић 25 3.77

Укупно учесника: 363 | Просечна оцена: 3.88