Каријерно вођење и саветовање у средњим школама – основна обука

Каталошки број програма: 34  

Не

Београдска отворена школа, Булевар ослобођења 177, 11000 Београд, bos@bos.rs, 0113061341, 063316346,

Марија Милосављевић, marija.milosavljevic@bos.rs, 0113065800, 063316346,

Јелена Манић Радоичић, дипломирани филозоф, Београдска отворена школа; Тамара Станојевић, апсолвент психологије, Београдска отворена школа; Александра Ђуровић, Дипломирани психолог – мастер, Београдска отворена школа

Јелена Манић Радоичић, дипломирани филозоф, Београдска отворена школа; Тамара Станојевић, апсолвент психологије, Београдска отворена школа; Александра Ђуровић, дипломирани психолог – мастер, Београдска отворена школа; Тамара Николић, дипл. инж. технологије исхране, Техничка школа Раде Металац, Лесковац; Људмила Ракочевић, дипломирани филозоф, Гимназија Бранко Радичевић, Стара Пазова; Бојана Јевтовић, дипл. политиколошкиња, Фондација Ана и Владе Дивац

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је унапређивање каријерног вођења и саветовања у средњем образовању кроз јачање капацитета школских тимова за каријерно вођење за припрему и спровођење квалитетних школских програма и планова каријерног вођења и саветовања.

Упознавање полазника са одређењем и значајем каријерног вођења и саветовања (КВиС) у контексту средњег образовања и економског развоја у Србији. Упознавање полазника са концептом целоживотног управљања каријером. Разјашњење улоге коју средње школе имају у развоју система КВиС-а у Србији. Преношење основних теоријских знања из области теорија каријерног развоја и теоријских модела који су се показали применљивим у домаћој и европској пракси. Почетно оснаживање наставника и стручних сарадника у подржавању развоја вештина за управљање каријером код ученика. Јачање капацитета средњошколских тимова за КВиС за припрему школских планова и програма каријерног вођења у складу са важећим препорукама на националном нивоу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Модерни појам каријере и управљања каријером Концепт КВиС и стратешко одређење у Србији и ЕУ Теорије и фазе каријерног развоја Програм каријерног вођења и саветовања у средњим школама

30

дана: 1
бодова: 8

Београдска отворена школа настоји да, када је могуће, обезбеди надокнаду трошкова обука из средстава пројеката које спроводи у сарадњи са партнерима. У случају да није могуће обезбедити надокнаду трошкова обуке из средстава пројеката БОШ ће формирати цену која укључује трошкове хонорара и превоза тренера, радних материјала, литературе и издавања сертификата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Novi Sad Јелена Манић Радоичић, Александра Ђуровић 23 3.8

Укупно учесника: 23 | Просечна оцена: 3.8