КОМУНИКАЦИОНЕ И ПРЕЗЕНТАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ У ОБЛАСТИ МУЗИЧКИХ И ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ ПРЕДМЕТА

Каталошки број програма: 631  

Не

Асоцијација гитариста Војводине, Радничка 51а, Нови Сад , rasko.radovic@gmail.com, 0641526706, ,

Рашко Радовић, drugarica.kafica@gmail.com, 0216372486, 0641526706,

Ира Проданов Крајишник, доктор музикологије, Академија уметности Универзитета у Новом Саду ; Данијела Кличковић, мастер теоретичар уметности, Музичка школа "Исидор Бајић", Нови Сад;

Ира Проданов Крајишник, доктор музикологије, Академија уметности Универзитета у Новом Саду ; Данијела Кличковић, мастер теоретичар уметности, Музичка школа "Исидор Бајић", Нови Сад;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника из области музичке уметности и ваннаставног особља (педагога, психолога, библиотекара, медијатекара) за професионалне презентацијске вештине и савремене методе комуникација у специфичном радном окружењу у којем се налазе.

Без обзира што стручњаци из различитих области музичке уметности или друштвенохуманистичких наука располажу одговарајућикм знањем и експертизама у оквиру својих компетенција, комукационе и презентационе вештине често су камен спотицања за успешну интерактивну сарадњу са ученицима или другим лицима. Oве вештине представљају према научним истраживањима чак 70% важности/учинка у трансферу знања и размени информација. Oно КАКО презентујемо неки садржај је од суштинског значаја за разумевање. Стога је специфични циљ овог семинара оспособљавање за правилну и јасну реализацију презентацијског садржаја, усавршавање мoодераторских вештина у оквиру интерактивне наставе или интерактивне сарадње у различитим ситуацијама, у оквиру тимског рада.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данСтруктура садржаја поруке Однос публике, говорника и текста - говорнички троугао пауза за кафуКо сам ја? Визуелна компонента поруке - Power point/Prezi пауза за ручак Невербални садржај поруке пауза за кафуСнимање јавног излагања и анализа резултата

30

дана: 1
бодова: 8

Надокнада предавачима по учеснику: 2000 динара нето Путни трошкови (бензин, путарине)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Muzička škola "Davorin Jenko", Beograd Ира Проданов Крајишник, Данијела Кличковић 30 3.65

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.65