Васпитно-образовна пракса индивидуализованог учења и учења деце у малим групама

Каталошки број програма: 665  

Не

ПУ Др Сима Милошевић, Капетана Радича Петровића 26, 11080 Земун , jelenak@pudrsimamilosevic.edu.rs, 0112606662, , 0112672976

Јелена Крсмановић , jeja0203@gmail.com, 0112606662, 0641968227, 0112672976

Мирјана Марковић, дипломирани педагог, у пензији; Татјана Ристивојевић, Дипломирани педагог , Предшколска установа "Др Сима Милошевић" Земун ;

Мирјана Марковић, дипломирани педагог, у пензији; Татјана Ристивојевић, Дипломирани педагог , Предшколска установа "Др Сима Милошевић" Земун ; Јелена Михајловић, специјалиста за припремни предшколски пр, ПУ" Др Сима Милошевић"; Ана Вујатовић, специјалиста за припремни предшколски пр, ПУ"Др Сима Милошевић"; Ксенија Сантрач, специјалиста за припремни предшколски пр, ПУ"Др Сима Милошевић"; Анна Поп, специјалиста за припремни предшколски пр, ПУ"Др Сима Милошевић";

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Развијање програма на основу индивидуалне особености код детета на раном узрасту и грађење заједнице која учи.

Унапређење квалитета рада у васпитној групи усклађивањем потенцијала детета, средине за учење и начина подучавања васпитача. Стварање подстицајне средине у вртићу и заједници. Стварање услова за индивидуализовано учење и учење у малим групама. Грађење односа између деце и деце и одраслих, као подстицаја за квалитетније учење. Грађење партнерства са родитељима у циљу потпунијег развоја детета, и стварања заједнице која учи.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1.Теорије раног развоја детета.Елементи Монтесори педагогије.2.Подстицајна средина за учење3. Монтесори материјали 4. Индивидуализација и индивидуализовано учење5. Подстицање интеракције са вршњацима и рад у малим групама6 . Партнерство са породицом и локалном заједницом7. Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2. 000,00 динара- у цену су урачунати трошкови израде материјала, путни трошкови, евентуално преноћиште.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "11 април", Нови Београд, вртић Маја, ул. Грамшијева 2а Татјана Ристивојевић, Јелена Михајловић, Ксенија Сантрач, Анна Поп 30 3.95
2 ПУ "Каја", ул. Краљице Марије б.б., Љиг Татјана Ристивојевић, Јелена Михајловић, Ксенија Сантрач, Анна Поп 23 3.98
3 ПУ "Буцко", ул. Митрополита Михаила , бр.16; Сокобања Татјана Ристивојевић, Јелена Михајловић, Ксенија Сантрач, Анна Поп 24 4
4 ПУ"Др Сима Милошевић", Вртић Оаза, Батајнички друм 23, Београд - Земун Татјана Ристивојевић, Јелена Михајловић, Ксенија Сантрач, Анна Поп 30 3.98
5 ПУ "Наша радост", Болничка 3, Александровац Татјана Ристивојевић, Јелена Михајловић, Ксенија Сантрач, Анна Поп 30 3.93
6 ПУ "Пахуљице",ул. Јосипа Панчића бб, Брус Татјана Ристивојевић, Јелена Михајловић, Анна Поп 30 3.99
7 ПУ "Бајка", ул. Капларова бр.6, Књажевац Татјана Ристивојевић, Јелена Михајловић, Ксенија Сантрач, Анна Поп 30 4
8 "Креативни центар", Градиштанска бр.8, Београд Татјана Ристивојевић, Ксенија Сантрач, Анна Поп 30 3.97
9 Креативни центар,ул. Градиштанска бр.8, Београд Татјана Ристивојевић, Ксенија Сантрач, Анна Поп 22 4
10 ПУ" Наша радост", Радоја Домановића 10, Рача Татјана Ристивојевић, Ксенија Сантрач, Анна Поп 18 4

Укупно учесника: 267 | Просечна оцена: 3.98