Плесом до здравог тела и духа (дидактичко-методичке могућности плесних активности у функцији унапређивања васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста)

Каталошки број програма: 725  

Не

Предшколска установа Црвенкапа, Дринска 7 15318 Мали Зворник, crvenkapamzv@open.telekom.rs, 015471127, 015471092, 015471092

Даница Четковић, danica_todorovic@icloud.com, 015471127, 069723833, 015471092

Даница Четковић, Специјалиста за ликовно васпитање и обра, ПУ ,, Црвенкапа” Мали Зворник; Марина Сабовљевић, Кореограф модерних стилова плеса, Београдски играчки центар;

Даница Четковић, Специјалиста за ликовно васпитање и обра, ПУ ,, Црвенкапа” Мали Зворник; Марина Сабовљевић, Кореограф модерних стилова плеса, Београдски играчки центар;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање компетенција васпитача у областима подстицајних сегмената плеса у развоју дечјих способности и оспособљавање за примену непосредних метода учења плеса кроз игру, што доводи до бољег сазнајног, психомоторног и социјалног развоја.

Развијање способности васпитача у планирању и реализацији плесних активности; подстицање дугорочних ефеката на развијању моторике, грациозности, координације покрета, ритмичности, исказивање емоција кроз покрет и држање тела применом плеса у свакодневном раду; уважавање дечје слободе покрета, потреба и интересовања као полазишта за реализацију плесних активности.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данПлесно стваралаштво – свест о слободи покретаПлесне активности у функцији подстицања развоја децеЕвалуација организованог плесног стваралаштва у васпитној групи

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику обуке износи 1 500 динара. Предшколска установа сноси трошкове превоза и смештаја за два предавача, ако су предавачи ван места одржавања.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ ,,Јелица Станивуковић - Шиља'', Мајке Јевросиме 3, Шид Даница Четковић, Марина Сабовљевић 30 3.89
2 Шид Даница Четковић, Марина Сабовљевић 30 3.95
3 ПУ ,, Лептирић'', Светог Саве 9, Лајковац Даница Четковић, Марина Сабовљевић 26 3.98
4 ПУ ,, Невен'', др. Живорада Вашића бб, Мионица Даница Четковић, Марина Сабовљевић 30 3.98
5 П.У. ,,Сунцокрет", Светог Саве 74 Даница Четковић, Марина Сабовљевић 30 3.98
6 П.У. ,,Милка Диманић", Дванаесте бригаде 34 Даница Четковић, Марина Сабовљевић 30 3.99
7 П.У. ,,Милка Диманић", Дванаесте бригаде 34 Даница Четковић, Марина Сабовљевић 30 4
8 ПУ ,,Наша радост”, Крупањ Даница Четковић, Марина Сабовљевић 30 4
9 ПУ ,,Младост", Кнеза Лазара 16, Шабац Даница Четковић, Марина Сабовљевић 30 4
10 ПУ ,,Невен", Немањина 7, Прокупље Даница Четковић, Марина Сабовљевић 30 4
11 ПУ ,,Ђурђевдан", Кнеза Милоша 21, Крагујевац Даница Четковић, Марина Сабовљевић 27 4
12 ПУ ,,Ђурђевдан", Кнеза Милоша 21, Крагујевац Даница Четковић, Марина Сабовљевић 23 4
13 PU,,Slava Ković,, Ul.Janka Veselinović br.3 Bogatić Даница Четковић, Марина Сабовљевић 30 3.99
14 Pu,,Poletarac,, Ul.Omladinska bb, Ljubovija Даница Четковић, Марина Сабовљевић 22 4

Укупно учесника: 398 | Просечна оцена: 3.98