Наставним методама до безбедног ученика у саобраћају

Каталошки број програма: 9  

Не

Tehnicka škola GSP, Radoslava Grujića br.2, skolagsp@gmail.com, 0112458626, 0641250371,

Dragana Vesić, saobracaj16@gmail.com, 0112449637, 0641996415,

Марко Илић, дипл.саоб.инг., Техничка школа ГСП; Јела Станојевић, дипл. педагог, мр дефектолошких наука, Техничка школа ГСП; Татјана Мацановић Живковић, дипл.социјални радник, Техничка школа ГСП; Сања Станић, Психолог мастер, Техничка школа ГСП; Драгана Весић, дипл.саоб.инж., Техничка школа ГСП; Душко Тучић, инж. саобраћаја, Техничка школа ГСП;

Марко Илић, дипл.саоб.инг., Техничка школа ГСП; Јела Станојевић, дипл. педагог, мр дефектолошких наука, Техничка школа ГСП; Татјана Мацановић Живковић, дипл.социјални радник, Техничка школа ГСП; Сања Станић, Психолог мастер, Техничка школа ГСП; Драгана Весић, дипл.саоб.инж., Техничка школа ГСП; Душко Тучић, инж. саобраћаја, Техничка школа ГСП;

васпитни рад

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за примену метода у настави које утичу на повећање безбедности ученика у саобраћају

- Стицање знања о безбедности ученика у саобраћају - Мотивисање наставника да се баве темом безбедности ученика у саобраћају - Израда дидактичког материјала у области безбедности ученика у саобраћају - Унапређивање компетенције наставника у области планирања и реализације наставе

наставник разредне наставе
наставник изборних и факултативних предмета

1. данПсихолошке и развојне карактеристике децеБезбедност ученикаИзрада дидактичког материјалаОгледни час"Мој час"Излазни тест и евалуација обуке

25

дана: 1
бодова: 8

Цена обуке по учеснику је 2000, 00 дин. У цену обуке су урачунати хонорари за реѕлизаторе, радни материјал, освежење...