Настава оријентисана на учење

Каталошки број програма: 501  

Не

Центар за образовне политике , Цариградска 21, cep@cep.edu.rs, 0113347557, 0114094620, 0113347557

Жаклина Веселиновић, zveselinovic@cep.edu.rs, 0113347557, 069644680,

Љиљана Левков, доктор наука, ; Биљана Стојановић, Мастер образовних политика, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Јасминка Чекић Марковић, Магистар , Центар за образовне политике;

Љиљана Левков, доктор наука, ; Јасминка Чекић Марковић, Магистар , Центар за образовне политике; Жаклина Веселиновић, Мастер , Центар за образовне политике; Витомир Јовановић, доктор наука, Центар за образовне политике; Тијана Јокић, Мастер , Центар за образовне политике; Ивана Ценерић, мастер, Центар за образовне политике; Ана Вушуровић Лазаревић, Мастер , Центар за образовне политике;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних компетенција наставника за организацију и реализацију наставе усмерене на учење путем различитих приступа, метода и техника а ради достизања стандарда постигнућа ученика.

⇒Упознавање наставника са: - концепцијом учења у модерним демократским друштвима, - циљевима учења чије остваривање доприноси развоју неопходних компетенција за 21. век; ⇒Јачање професионалних компетенција наставника за: - организацију и реализацију наставе усмерене на учење и постигнућа ученика, - остваривање исхода, развијање компетенција ученика и достизање стандарда постигнућа; ⇒ Развијање компетенција ученика као предуслов за целоживотно учење; ⇒ Унапређивање квалитета наставе и учења.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данОбразовање и учење у модерним друштвима Настава и курикуларно усклађивањеНастава која изазива променеОкружење за учење

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.000,00 динара, односно 60.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.