Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Каталошки број програма: 246  

Не

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд, Радничка 18, Нови Сад, mastolend@yahoo.com, 021527780, 0641124927, 021527780

Душанка Мудринић, dusankamudrinic@yahoo.com, 021527780, 0641124927,

Ибоја Гера, Магистар наука , Висока школа струковних студија за об. васп.; Соња Миладиновић, -, МПНТР, Школска управа Нови Сад; Драгана Бабић, -, ШОСО „Милан Петровић„ са домом ученика Нови Сад; Снежана Родић, -, ОШ„Коста Трифковић„ Нови Сад Иницијално образовање; Бисерка Вуњак Спасојевић, -, -; Тајана Дивилд, -, ПУ „Радосно детињство„ Нови Сад;

Драгана Бабић, -, ШОСО „Милан Петровић„ са домом ученика Нови Сад; Снежана Родић, -, ОШ„Коста Трифковић„ Нови Сад Иницијално образовање; Бисерка Вуњак Спасојевић, -, -; Тајана Дивилд, -, ПУ „Радосно детињство„ Нови Сад; Аница Дудварски, Специјалиста предшколске педагогије, Дом здравља: „Бечеј„ Бечеј;

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Утицати на смањење понашања која нарушавају ментално здравље детета и стварати услове за одрастање у средини пуној љубави, прихватања, подршке и заштите,унапређивањем потенцијала породице,институције и вршњачких група у дететовом окружењу

Унапредити вештине у развијању комуникације; Развијати осетљивости за препознавање осећања и стицања вештина прихватања изражавања осећања; Подстицати процес социјализације и разумевања односа између појединца и групе; Развијати осетљивости за поједине изворе конфликата, њиховог тока и разрешавања; Упознати учеснике са елементарним знацима нарушеног менталног здравља и основним поступцима превенције и психолошке прве помоћи.

наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данДобра размена-успешна комуникациј, Шта је иза заклонаПаузаШетачи, скакачи, испробавачи – етикетирање и предрасудеПаузаОсећања и шта са њимаПаузаЖеље и потребе2. данПојединац и група - Сличности и разлике, Шта нам је заједничко? ПаузаЛиста одлукаПаузаАктивно слушање и Цртање једном оловкомПаузаСукоб и сарадња у односима: Ја-Ти поруке и Трагање за решењем3. данПрограм из угла деце, родитеља, просветних радникаПаузаСтрес и како се изборити са њим - Технике опуштањаПаузаОд негирања до опажања – психолошка прва помоћ, Сигурно и несигурно место, Прича о светлостиПаузаИгре за подстицање дечјег самопоштовања и Сређивање хаоса

26

дана: 3
бодова: 24

3 900 динара по учеснику обуке У цену је урачунат материјал за рад са учесницима у току обуке, радна скрипта за сваког учесника обуке са описаним активностима за рад са децом (45 игара) и разрађеним сценаријима за 6 родитељских састанака, умножене листе, обрасци за евиденцију рада са родитељима и са децом и хонорари за ауторе и 2 водитеља семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Друштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад Драгана Бабић, Снежана Родић 25 3.9
2 ПУ"Радосно детињство" Нови Сад, Вртић "Палчица", Бранимира Ћосића 40 Нови Сад Драгана Бабић, Бисерка Вуњак Спасојевић 22 3.89
3 ПУ "Детињство" Жабаљ, Николе Тесле бб Драгана Бабић, Снежана Родић 22 3.99
4 ПУ"Радосно детињство" Нови Сад, Вртић "РазличК", Народног Фронта 45 Нови Сад Драгана Бабић, Аница Дудварски 20 3.92
5 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, објекат у Јеврејској 26 Драгана Бабић, Снежана Родић 20 3.92
6 ПУ"Радосно детињство" Нови Сад, Вртић "Цврчак", Палмотићева 1, Петроварадин Драгана Бабић, Тајана Дивилд 18 3.95
7 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад Драгана Бабић, Снежана Родић 21 4

Укупно учесника: 148 | Просечна оцена: 3.94