Асоцијативно учење у функцији унапређивања еколошке свести у раду васпитача

Каталошки број програма: 694  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Анђелка Булатовић, , Висока школа за васпитаче Нови Сад ; Власта Липовац, доктор педагошких наука , Учитељски факултет, Универзитет Едуконс ; Станко Цвјетићанин, доктор методике наставе хемије , Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет;

Анђелка Булатовић, , Висока школа за васпитаче Нови Сад ; Власта Липовац, доктор педагошких наука , Учитељски факултет, Универзитет Едуконс ; Станко Цвјетићанин, доктор методике наставе хемије , Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање квалитета методичких и стручних знања васпитача о прмени асоцијативног учења у еколошком васпитању и образовању и пружање додатне подршке у раду на развоју еколошког образовања и свести.

1. Достизање вишег нивоа педагошких вештина и компетенција васпитача о методама рада које условљавају мотивациону средину за учење и разумевање еколошких садржаја 2. Уочавање предности и недостатака педагошког програма као чиница непосредне радне климе коју имплицира асоцијативно учење као метод рада. 3. Јачање компетенција васпитача и стручних сарадника према очувању животне средине. 4. Јачање компетенција васпитача и стручних сарадника према очувању животне средине. 5. Динстинкција сваког детета, његове макро и микроструктуре и усмеравање да на занимљив и интересантнији начин савладава и схата еколошке садржаје. 6. Фазе, типови, методи и нека кључна питања у асоцијативном учењу.

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУводАсоцијативно учење ПаузаЕкологијаПауза Eколошки огледи ПаузаЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.000 динара по учеснику нето. Цена за целу групу 60 000 динара нето. У цену су урачунати трошкови потрошног материјала, материјала за учеснике и хонорари за реализаторе програма. У цену нису урачунати путни трошкови за реализаторе и освежење током обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Дечја радост Панчево Анђелка Булатовић, Власта Липовац, Станко Цвјетићанин 27 3.79
2 Дечја радост Панчево Анђелка Булатовић, Власта Липовац, Станко Цвјетићанин 20 3.87
3 Дечја радост Панчево Анђелка Булатовић, Власта Липовац, Станко Цвјетићанин 24 3.85

Укупно учесника: 71 | Просечна оцена: 3.84