Подстицање креативног мишљења

Каталошки број програма: 729  

Не

Здраво да сте, Капетан Мишина 23, Bskorc@yahoo.com, 0642889947, 0658085065, 0112634490

Јелена Митровић, bskorc@yahoo.com, 0658085065, 0658085065, 0112634490

Бојана Шкорц, доктор психолошких наука, Факултет ликовних уметности; Јасмина Обрадовић, Васпитач у предшколској установи, Предшколска установа ,, Дечји дани ,, Београд;

Бојана Шкорц, доктор психолошких наука, Факултет ликовних уметности; Јелена Митровић, дипломирани социолог, С. Ш. ,,Артимедиа,, - Београд ; Јасмина Обрадовић, Васпитач у предшколској установи, Предшколска установа ,, Дечји дани ,, Београд

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних и васпитних компетенци васпитача и стручних сарадника за активно креирање и коришћење отворених и дивергентних облика рада са предшколском децом, неговање креативног мишљења и позитивне васпитне атмосфере.

Учесници обуке стичу теоријска и практична знања о односу узраста и креативности, образовања и креативности, дечијем развоју, облицима и важности интеракције. Утиче се на сензитивност за социјално и развојно ризичне групе, ризик за образовни неуспех и значај социјалних потреба за развој. Обуком се идентификују и дефинишу интерактивне методе рада којима се подстичу облици дивергентног мишљења и слободне продукције код деце, унапређује образовна атмосфера и развија позитивна мотивациона клима у раду. Такође се подстиче израда плана практичних поступака за подстицање активности и размене у групи. На тај начин се ствара основ за оснаживање васпитача и истовремено добија примењив метод за рад са свим узрасним групама.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање реализатора, подела радног материјала, договор око сатнице, упознавање учесникаПленарна презентација 1: Креативност и дечији развојпаузаПленарна презентација 2: Мишљење и креативно решење проблемапаузаРадионица 1: Васпитач у својој праксиПауза за ручакПленарна презентација 3 – Флексибилни модели рада, активност, игра, слобода, изразпаузаРадионица 2 „Покретање интерактивних капацитета, групни израз„паузаПрезентација и дискусија: Дивергентно мишљењепаузаРадионица 3 – заједничко грађење методе - евалуација и стварање општег става

30

дана: 1
бодова: 8

Едукативни материјал: фотокопије агенде, литература... 400 дн по учеснику, Радионички материјал: папир, оловке, бележнице, бојице... 500 дн по учеснику, Превоз и дневница реализатора.... просечно 700 дин по едукатору. Просечна цена за полазника је 1500 дн за мању групу до 15, а 900 дн за већу групу од 16–30 полазника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Колибри", Косте Абрашевића бб Бојана Шкорц, Јасмина Обрадовић 29 3.36

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.36