Радни листови за успешно учење

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 567  

Да

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин, 35257 Дреновац бб, udruzenjevetforum@gmail.com, 0643344771, 035546224,

Јовица Јевтић , jocageog@gmail.com, 035546224, 0643344771,

Дејан Пејчић, , Економска школа Ниш; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун; Милица Стевановић, , Економска школа Ниш;

Дејан Пејчић, , Економска школа Ниш; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање полазника обуке са особинама и врстама радних листова који се примењују у току реализације наставног процеса. Развијање компетенције за планирање, израду и примену радних листова у реализацији појединих фаза наставног процеса.

Упознавање учесника са теоријском основом модела радних листова.Оспособљавање наставника за израду и примену радних листова у реализацији наставе у складу са постављеним циљевима и исходима,као и знањима, које поседују ученици.Развијање вештина и знања за примену и коришћење радних листова у процесу вредновања постигнућа ученика.Оспособљавање наставника за препознавање значаја радних листова у: схватању смисла текста,проналажењу информација у тексту,интерпретирању значења текста и рефлексији о садржају текста.Давање повратне информације и оптимизација. Уочавање најчешћих грешака при креирању и примени р. л. Оспособљавање наставника за корекцију и оптимизацију радних листова.Уочавање предности коришћења одговарaјућих радних листова

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаЗначај радних листова за процес учења и подучавања2. недељаСтратегија учења са празним просторима и испрементаним слоговима3. недељаПобољшавање брзине читања4. недељаСистематично читање и резимирање информација о примени радних листова5. недељаКако и када да применимо радне листове у настави?

30

недеља: 5
бодова: 36

Цена програма износи 3.500,00 динара по учеснику. Цена покрива све трошкове ангажовања реализатора програма, трошкове исхране и пута водитеља програма, материјал за реализацију програма, закуп просторије где се последња стационарна тема реализује. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови исхране полазника при реализацији теме у оквиру које је планиран непосредни контакт полазника и реализатора програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Дејан Пејчић 30 3.99
2 Дејан Пејчић 30 3.96
3 Живорад Младеновић 30 3.95

Укупно учесника: 90 | Просечна оцена: 3.97