Креирање наставних материјала за интерактивну наставу

Каталошки број програма: 350  

Не

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ, Војводе Мицка Крстића 1б/21, Београд, jesic@gerundijum.rs, 0114096593, 063527903,

Синиша Јешић, jesic@gerundijum.rs, 0114096587, 063527903,

Синиша Јешић, доктор математике, Електротехнички факултет Универзитета у Београду;

Синиша Јешић, доктор математике, Електротехнички факултет Универзитета у Београду; Наташа Ћировић, доктор математике, Електротехнички факултет Универзитета у Београду; Јасна Благојевић, , ОШ „Светозар Марковић„ у Београду; Тања Њаради, , ОШ „Мирослав Антић„ у Београду;

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за избор садржаја, обликовање и техничку реализацију наставних материјала за интерактивну наставу, на папиру и у електронском облику.

Специфични циљеви програма јесу обучавање наставника за: а) одабир врсте наставног материјала који је сврсисходан постављеним исходима часа и садржајима наставне јединице; б) одабир садржаја и његово дидактичко обликовање за одабрани тип наставног материјала; в) избор техничких решења у којима ће материјал бити реализован; г) реализацију техничког решења на рачунару, у виду дигиталне презентације или програма у Скречу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија

1. данТипови наставних материјала за интерактивну наставу Начини обликовања текста у материјалима за интерактивну наставуСлика у штампаним и аудио-визуелни садржаји у електронским наставним материјалимаДискусија о обрађеним темама, уз освежење Рад у Скречу Израда наставног материјала на изабрану тему - мини пројекатДискусија о темама програма и попуњавање анкетних листића

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма је 3500 динара по учеснику, што обухвата: трошкове организације, хонорар реализатора и радно-потрошни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад, ОШ "Васа Стајић", Војводе Книћанина 12Б Синиша Јешић, Јасна Благојевић, Тања Њаради 27 3.97
2 Нови Сад, ОШ "Васа Стајић", Војводе Книћанина 12Б Синиша Јешић, Наташа Ћировић, Јасна Благојевић 24 3.96
3 Сремска Митровица, ОШ "Бошко Палковљевић Пинки", Змај Јовина 27 Синиша Јешић, Јасна Благојевић 18 3.96
4 ОШ "Соња Маринковић", Јо Лајоша 78, Суботица Синиша Јешић, Јасна Благојевић 24 3.98
5 ОШ "Ослободиоци Беоргада", Прерадовићева 2, Београд Синиша Јешић, Наташа Ћировић, Јасна Благојевић 30 3.98
6 ОШ "Ослободиоци Београда", Прерадовићева 2, Београд Синиша Јешић, Тања Њаради 30 3.99
7 ОШ "Попински борци", Хероја Маричића 12, Врњачка Бања Синиша Јешић, Тања Њаради 13 3.96
8 ОШ "Вук Караџић", Саве Ковачевића 69, Лесковац Синиша Јешић, Јасна Благојевић 12 3.96
9 ОШ "Рашка", Омладински центар 3, Рашка Синиша Јешић, Јасна Благојевић 26 3.91
10 Онлајн преко платформе ClickMeeting, Београд Синиша Јешић, Јасна Благојевић 27 3.92
11 Онлајн преко платформе ClickMeeting, Београд Синиша Јешић, Тања Њаради 22 3.91

Укупно учесника: 253 | Просечна оцена: 3.95