Каријерно вођење и саветовање као механизам за спречавање осипања ученика

Каталошки број програма: 33  

Не

Београдска отворена школа, Булевар ослобођења 177, 11000 Београд, bos@bos.rs, 0113061341, 063316346,

Марија Милосављевић, marija.milosavljevic@bos.rs, 0113065800, 063316346,

Бојана Јевтовић, дипл. политиколошкиња, Фондација Ана и Владе Дивац; Оља Јовановић, дипломирана психолошкиња, Одељење за психологију, Филозофски факултет, Универзитета у Београду

Бојана Јевтовић, дипл. политиколошкиња, Фондација Ана и Владе Дивац; Оља Јовановић, дипломирана психолошкиња, Одељење за психологију, Филозофски факултет, Универзитета у Београду; Јелена Манић Радоичић, дипломирани филозоф, Београдска отворена школа; Сања Милојевић, професор педагогије, Политехничка школа Крагујевац

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Општи циљ програма је допринос смањењу осипања ученика из средњим школама кроз подизање компетенција наставника и капацитета школа за реализацију програма каријерног вођења и саветовања са посебним фокусом на рад са младима у ризику од осипања.

Специфични циљеви програма су: препознавање каријерног вођења и саветовања (КВиС) као механизма за спречавање осипања ученика; упознавање и разумевање фактора који доводе до осипања и сигнала ризика; подршка наставницима и стручним сарадницима приликом израде програма каријерног вођења и саветовања у средњим школама са посебним нагласком на развијање услуга намењених ученицима у ризику од осипања; обука наставника и стручних сарадника да практично примењују елементе КВиС-а са нагласком на ученике у ризику од осипања; подигнуте компетенције наставника за сарадњу са родитељима на реализацији услуга КВиС; јачање капацитета школе да ефикасно користи све расположиве ресурсе у циљу пружања квалитетне подршке ученицима у ризику од осипања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Увод – каријерно вођење и саветовања (КВиС) као механизам за спречавање осипања Разумевање положаја и особености ученика у ризику од осипања Препознавање сигнала ризика од осипања Улога КвиС услуга током прве године школовања у превенцији осипања ученика 2. дан Улога КвиС услуга током друге године школовања у превенцији осипања ученика Улога КвиС услуга током треће године школовања у превенцији осипања ученика Породица као значајан фактор у спречавању осипања Сарадња са другим релевантним актерима у процесу пружања подршке ученицима у ризику од осипања

24

дана: 2
бодова: 16

Београдска отворена школа настоји да, када је могуће, обезбеди надокнаду трошкова обука из средстава пројеката које спроводи у сарадњи са партнерима. У случају да није могуће обезбедити надокнаду трошкова обуке из средстава пројеката БОШ ће формирати цену која укључује трошкове хонорара и превоза тренера, радних материјала, литературе и издавања сертификата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Бојана Јевтовић, Оља Јовановић 20 3.85
2 Београд Бојана Јевтовић, Оља Јовановић 20 3.92
3 Braće Tan 1, Bečej Бојана Јевтовић, Сања Милојевић 20 3.86

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 3.88