Методе и технике интерактивног образовног рада са одраслима

Каталошки број програма: 484  

Не

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију, Чика Љубина 18- 20, Београд, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0113282985, 0113282985

Маријана Дражић, ipa.obuke@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0655396951, 0113282985

Шефика Алибабић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Миомир Деспотовић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филозофски факултет; Мирјана Милановић, ВСС- Дипломирани андрагог, Министарст просв, науке и технолошког развоја; Јелена Тасић, дипломирани андрагог, /; Снежана Медић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду;

Шефика Алибабић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Јован Миљковић , доктор наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Хајдана Гломазић, доктор наука – андрагошке науке, Инстит за криминолошка и социол истраживања - Беог; Ана Штрбац , Дипл.андрагог, Едукативно Рекреативни Центар МОВИМИЕНТО; Јасмина Марковић, магистар андрагогије, Аcademia Educativa; Маријана Дражић, дипломирани андрагог, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Наталија Милошевић, дипломирани андрагог/диплом библиотекар, Институт за кукуруз „Земун Поље„; Александра Милићевић , дипломирани андрагог, /; Јелена Ђорђевић, Дипломирани андрагог, Служба за управљање кадровима; Бојан Љујић, доктор андрагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање компетенција за примену интерактивних метода и техника у образовном раду са одраслима.

Оспособљавање за: - избор адекватних метода и техника у различитим ситуацијама учења одраслих; - коришћење интерактивних метода и техника у образовном раду с одраслима; - процену и праћење ефеката примене интерактивних метода и техника у образовном раду са одраслима; - разумевање вредности/значаја коришћења ИКТ и отворених образовних ресурса као подршке интерактивној настави и образовању.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програма, начина рада и међусобно упознавање учесника Традиционалне и интерактивне методе у обр. oдраслихПаузаМетоде у интерактивној настави/обуци IПаузаМетоде у интерактивној настави/обуци II ПаузаТехнике интерактивног рада са одраслима ПаузаИнструкције за самостално учење 2. данВођено и планирано самостално учење: Предности и тешкоће у примени метода интерактивне наставе/обуке

20

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 5000 дин. + ПДВ Спецификација цене Аутори и реализатори: 2 дана X 2 реализатора/аутора Организација тренинга Материјал за семинар Такса Факултета и Института 13,5% Трошкови ПДВ-а За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Филозофски факултет Београд Шефика Алибабић, Јован Миљковић 20 3.76
2 Филозофски факултет Београд Шефика Алибабић, Јован Миљковић 22 3.77
3 Tехпро доо, Лоле Рибара 120, Београд Шефика Алибабић, Бојан Љујић 13 3.93
4 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Шефика Алибабић, Јован Миљковић 16 3.86
5 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Јован Миљковић 11 3.96
6 Filozofski fakultet u Beogradu Јован Миљковић 12 3.91
7 Beograd Шефика Алибабић, Јован Миљковић 23 3.9
8 Onlajn Шефика Алибабић, Јован Миљковић 21 3.94
9 Filozofski fakultet Шефика Алибабић, Јован Миљковић 23 3.83
10 Filozofski fakultet Шефика Алибабић, Јован Миљковић 34 3.76
11 У установи Јован Миљковић 14 3.94
12 Elektronski Јован Миљковић 12 3.97
13 Elektronski Шефика Алибабић, Јован Миљковић 16 3.82
14 Elektronski Јован Миљковић 20 3.9
15 Путем интернета Јован Миљковић 9 3.94

Укупно учесника: 266 | Просечна оцена: 3.88