Развој мотивације за учење: улога и значај наставника

Каталошки број програма: 571  

Не

Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Филипа Вишњића бб, Косовска Митровица, fifa@pr.ac.rs, 028425473, 028425474, 028425474

Игор Ђурић, djuricigor1@gmail.com, 0113167128, 0641295974,

Игор Ђурић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици

Звездан Арсић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Милован Павловић, дипломирани мастер учитељ, дипл. педагог, Основна школа Свети Сава у Косовској Митровици

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој и унапређење професионалне компетентности наставника за успешан рад на развијању ученикове мотивације за учење.

- Утврђивање различитих врста поступака и начина рада наставника у развијању мотивације код ученика. - Повећање ефикасности рада наставника на креирању наставних активности које доприносе већем ангажовању ученика у настави. - Оспособљавање наставника за креирање нових наставних активности у циљу повећања партиципације и ангажовања ученика на часу. - Рад на стварању подстицајне радне средине у којој ће ученици бити активни конструктори сопственог знања. - Рад наставника на ангажовању ученика у погледу избора тема и начина њихове обраде, а све у циљу јачања самопоуздања и самопоштовања код ученика. - Рад на развоју свести о зачају улоге наставника у подстицању и развијању ученикове мотивације за учење.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Уводни део семинара 2. Појам и значај мотивације у настави 3. Улога наставника у развијању мотивације ученика за учење 2. дан 1. Подстицање усмерености на учење у циљу повећања мотивисаности ученика у настави 2. Мотивација ученика у наставном раду 3. Закључци и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Марко Рајковић" Витина Звездан Арсић, Милован Павловић 30 3.67
2 Основна школа "Петар Петровић Његош" Горње Кусце - Гњилане Звездан Арсић, Милован Павловић 30 3.82
3 Основна школа "Милан Ракић" Бабин Мост-Обилић Звездан Арсић, Милован Павловић 26 3.9
4 Основна школа "Десанка Максимовић" Косовска Каменица Звездан Арсић, Милован Павловић 30 3.96
5 Основна школа "Десанка Максимовић" Косовска Каменица Звездан Арсић, Милован Павловић 28 3.87
6 Основна школа "Краљ Милутин" Грачаница Звездан Арсић, Милован Павловић 30 3.97
7 Медицинска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић" Пирот Николе Пашића 173 Звездан Арсић, Милован Павловић 30 3.91
8 Основна школа "Јован Цвијић" Зубин Поток Звездан Арсић, Милован Павловић 30 3.96
9 Економско-трговинска школа Косовска Митровица Звездан Арсић, Милован Павловић 28 3.98
10 Економско-трговинска школа Косовска Митровица Звездан Арсић, Милован Павловић 18 3.98
11 Основна школа ,, Свети Сава" Косовска Митровица Звездан Арсић, Милован Павловић 23 3.99
12 Основна школа ,, Вук Караџић" Звечан Звездан Арсић, Милован Павловић 22 4
13 Предшколска установа "Наше дете" Зубин Поток Звездан Арсић, Милован Павловић 30 3.94
14 Основна школа ,, Вук Караџић" Сочаница Звездан Арсић, Милован Павловић 27 4
15 Основна школа ,, Благоје Радић" Зупче Звездан Арсић, Милован Павловић 30 4
16 Удружење родитеља подржи ме Звездан Арсић, Милован Павловић 30 3.99
17 ТШ "Михаило Петровић Алас" Косовска Митровица Звездан Арсић, Милован Павловић 23 3.99
18 ТШ "Михаило Петровић Алас" Косовска Митровица Звездан Арсић, Милован Павловић 25 4
19 Удружење родитеља ,,Подржи ме" Звездан Арсић, Милован Павловић 28 3.99

Укупно учесника: 518 | Просечна оцена: 3.94