Како покренути позитивне промене код ученика

Каталошки број програма: 468  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Вијолета Мартаћ, професор, Основна школа „21.октобар„, Крагујевац; Тања Варјачић, професор, Основна школа „21.октобар„, Крагујевац; Јованка Игњатовић, професор, Основна школа „21.октобар„, Крагујевац

Вијолета Мартаћ, професор, Основна школа „21.октобар„, Крагујевац; Тања Варјачић, професор, Основна школа „21.октобар„, Крагујевац; Јованка Игњатовић, професор, Основна школа „21.октобар„, Крагујевац

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање ефикасности наставе повећањем компетенција наставника за покретање позитивних промена код ученика уз уважавање индивидуалности.

Упознавање и оспособљавање наставника да: користи различите поступке и планира различите активности којима подстиче позитивне промене код ученика уз уважавање њихових инсдивидуалних разлика; примењује различите врсте мотивације и начине мотивисања ученика; уочава типове деце и планира активности у складу са њиховим особеностима; планира активности за развијање радних навика; примењује стечена знања у конкретним педагошким ситуацијама.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки
асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Уводне активности Значај, процес и нужност промена код ученика Индивидуалне карактеристике деце и формирање радних навика Активности којима подстичемо позитивне промене код ученика Принципи и методе у решавању педагошких ситуација Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Вијолета Мартаћ, Тања Варјачић 30 3.92
2 OШ "Петар Тасић", Влајкова 24, Лесковац Вијолета Мартаћ, Тања Варјачић 30 3.82
3 ОШ "21. октобар", Милована Глишића 13, Крагујевац Вијолета Мартаћ, Тања Варјачић 30 3.98
4 TУШ "Тоза Драговић", Саве Ковачевића 25, Крагујевац Вијолета Мартаћ, Тања Варјачић 18 3.78
5 ОШ "Сретен Младеновић", Десимировац бб, Крагујевац Вијолета Мартаћ, Тања Варјачић 28 3.66
6 онлајн Вијолета Мартаћ, Тања Варјачић 13 4
7 онлајн Вијолета Мартаћ, Тања Варјачић 28 4
8 онлајн Вијолета Мартаћ, Тања Варјачић 30 2.94
9 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац Вијолета Мартаћ, Тања Варјачић 22 3.96

Укупно учесника: 229 | Просечна оцена: 3.78