КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО – САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Каталошки број програма: 398  

Не

Центар за образовно лидерство, Радничка 39/33, 11000 Београд, udruzenjecol@yahoo.com, 0693577807, ,

Мирјана Живковић, udruzenjecol@yahoo.com, 0113571136, 0644762201,

Јасминка Чекић - Марковић, Мастер, Центар за образовне политике; Биљана Станојевић, Мастер , Основна школа, „Исидора Секулић„Београд; Радован Живковић, Мастер, Центар за образовно лидерство; Жаклина Миливојевић Вуковић, магистар наука, Правно пословна школа, Ниш; Жељко Деспотовић, доктор електротехничких наука, Институт „Михајло Пупин„-Београд;

Биљана Станојевић, Мастер , Основна школа, „Исидора Секулић„Београд; Радован Живковић, Мастер, Центар за образовно лидерство; Жаклина Миливојевић Вуковић, магистар наука, Правно пословна школа, Ниш; Жељко Деспотовић, доктор електротехничких наука, Институт „Михајло Пупин„-Београд;

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1.Оспособљавање наставника основних и средњих школа да код ученика развијају међупредметну компетенцију предузимљивост и предузетништво.

1. Упознавање наставника са концептом и садржајем Европског оквира компетенција за предузетништво. 2. Упознавање наставника са садржајем Стандарда међупредметних компетенција за крај основног и средњег образовања у Србији и индикаторима међупредметне компетенције предузимљивост и предузетништво. 3. Оспособљавање наставника за избор одговарајућих материјала и метода учења у циљу припреме наставе којом ће се развијати међупредметнa компетенцијa предузимљивост и предузетништво. 4. Оспособљавање наставника за реализацију наставе која ефикасно развија предузетничке компетенције кроз различите наставне предмете.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан Уводне активности Европски оквир компетенција за предузетништво и актуелни развој образовања у Србији Пауза за освежењеСтандард међупредметних компетенција - компетенција предузимљивост и предузетништво (ПП). Пауза за освежењеЕфикасне методе предузетничког учења и припрема материјала за учењеПауза за ручакПрактична групна вежба. Припрема часа која укључује практичну примену наученог на обуци.Завршне активности. Евалуација и процена остварености циљева.

30

дана: 1
бодова: 8

1 500 динара, укључени сви трошкови аутора и реализатора, трошкови припреме и организације обуке и трошкови издавања уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вук Стефановић Караџић", Левосоје Биљана Станојевић, Радован Живковић 30 3.9
2 Poljoprivredna skola, "Ljubo Micic", Pozega Биљана Станојевић, Радован Живковић 24 3.89
3 Економско - трговинска школа, Есперанто бб, Врање Биљана Станојевић, Радован Живковић 30 3.97
4 Основна школа "Радоје Домановић", Партизански пут 3, Врање Биљана Станојевић, Радован Живковић 29 3.9
5 Машинска школа, Ниш Биљана Станојевић, Радован Живковић 29 3.93
6 Техничка школа "Павле Савић", Нови Сад Биљана Станојевић, Радован Живковић 20 3.73
7 Техничка школа Пожега Биљана Станојевић, Радован Живковић 18 3.99

Укупно учесника: 180 | Просечна оцена: 3.9