Управљање и вођење образовне групе одраслих

Каталошки број програма: 593  

Не

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију, Чика Љубина 18- 20, Београд, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0113282985, 0113282985

Маријана Дражић, ipa.obuke@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0655396951, 0113282985

Снежана Медић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Шефика Алибабић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Миомир Деспотовић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Милановић, ВСС- Дипломирани андрагог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;

Снежана Медић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Зорица Милошевић, доктор наука – андрагошке науке, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Марија Црнојевић, Мастер андрагошких наука, Дипломирани психолог; Дипломирани андрагог – масте; Хајдана Гломазић, доктор наука – андрагошке науке, Институт за криминолошка и социолошка истраживања; Бранкица Влашковић, Дипломирани андрагог..., Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Вукашин Гроздић, Мастер андрагошких наука, Кабинет председника Владе РС; Алекса Јовановић, Дипломирани андрагог, Филозофски факултет;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање едукатора/тренера/наставника за руковођење и вођење образовне групе одраслих кроз процес успешног учења.

Оспособљавање за: - Разумевање важности групне динамике и њених ефеката на успешност процеса учења одраслих - Успешно коришћење механизама деловања групе у функцији подизања ефикасности учења - Вршење правилних избора сопственог позиционирања у процесу вођења и управљања групом ради успешног остваривања циљева, задатака и исхода учења - Коришћење вештина и стратегија за успешно превазилажење тешкоћа присутних у раду са образовном групом

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програма, начина рада и упознавање са полазницима 1. Групна динамика у образовању одраслихПауза2. Развој и култура групе и механизми деловања групеПауза3. Улоге едукатора/тренера у управљању образовном групом Пауза4. Тешкоће у управљању образовном групомПауза5. Инструкције за самостално учење2. данВођено и планирано самостално учење - Управљање и вођење образовне групе одраслих

20

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 5000 дин. + ПДВ Спецификација цене Аутори и реализатори: 2 дана X 2 реализатора/аутора Организација тренинга Материјал за семинар Такса Факултета и Института 13,5% Трошкови ПДВ-а За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Сента, Фондација "Про Сиентиа Натурае" Снежана Медић, Зорица Милошевић, Марија Црнојевић, Алекса Јовановић 21 3.9
2 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Зорица Милошевић, Алекса Јовановић 20 3.89
3 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Снежана Медић, Зорица Милошевић 28 3.94
4 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 10 3.84
5 Filozofski fakultet u Beogradu Марија Црнојевић, Алекса Јовановић 18 3.96
6 Onlajn Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 22 3.88
7 Filozofski fakultet Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 29 3.82
8 Filozofski fakultet Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 23 3.88
9 Elektronski Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 22 3.79
10 Elektronski Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 15 3.7
11 Elektronski Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 15 3.99
12 Elektronski Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 8 4

Укупно учесника: 231 | Просечна оцена: 3.88