Интегративна настава у подстицајној средини за учење

Каталошки број програма: 449  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447, 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Жељана Радојичић Лукић, учитељ, OШ „Милан Ракић„, Мионица

Жељана Радојичић Лукић, учитељ, OШ „Милан Ракић„, Мионица; Катарина Чарапић, професор српског језика и књижевности, Средња школа „Мионица„; Оливера Петровић, дипломирани педагог, ОШ „Милан Ракић, Мионица; Андријана Шикл-Ерски, професор разредне наставе, ОШ „Јован Ристић„, Борча, Београд; Снежана Павловић, саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд; Ана Вујић, учитељ, ОШ "Милан Ракић", Мионица

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Пружање практичне помоћи за организацију интегративних наставних дана кроз активно учење наставних садржаја унутар амбијенталних учионица.

• Јачање професионалних компетенција наставника за организацију интегративне наставе. • Оспособљавање наставника за израду нових и прилагођавање постојећих наставних средстава унутар амбијенталних учионица. • Оснаживање наставника за креирање подстицајне средине за учење. • Оспособљавање наставника за организацију амбијенталног учења. • Активирање наставника за сагледавање важности развијања индивидуализованог приступа у раду са децом, ученицима и полазницима применом интегративне наставе. • Обучавање наставника за примену принципа учења заснованих на сарадњи. • Мотивација наставника за контиунирано коришћење природних ресурса унутар амбијенталних учионица.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан 1. Увод 2. Дидактичко-методички аспекти учења интегративне наставе ПАУЗА ЗА КАФУ 3. Примена интегративне наставе ПАУЗА ЗА РУЧАк 4. Подстицајна средина за учење ПАУЗА ЗА КАФУ 5. Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.800,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Алексиначки Рудник, ОШ "Јован Јовановић Змај", Трг рудара бб Жељана Радојичић Лукић, Катарина Чарапић 30 3.95

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.95