Корак даље ка свеобухватним и квалитетним услугама каријерног вођења и саветовања у средњим школама

Каталошки број програма: 38  

Не

Београдска отворена школа, Булевар ослобођења 177, 11000 Београд, bos@bos.rs, 0113061341, 063316346,

Марија Милосављевић, marija.milosavljevic@bos.rs, 0113065800, 063316346,

Јелена Манић Радоичић, дипломирани филозоф, Београдска отворена школа; Тамара Станојевић, апсолвент психологије, Београдска отворена школа; Александра Ђуровић, дипломирани психолог – мастер, Београдска отворена школа

Јелена Манић Радоичић, дипломирани филозоф, Београдска отворена школа; Тамара Станојевић, апсолвент психологије, Београдска отворена школа; Александра Ђуровић, дипломирани психолог - мастер, Београдска отворена школа; Маја Ћурић Дражић, мастер психолог, Факултет за медије и комуникације, Београд; Бојана Перовић, Средња школа Драгачево, Гуча; Марија Ковачевић, мастер педагог, Музичка школа Војислав-Лале Стефановић, Ужице

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ јесте унапређивање каријерног вођења и саветовања у средњем образовању кроз јачање капацитета школских тимова за каријерно вођење и саветовање за пружање квалитетних услуга усмерених на развој вештина управљања каријером код ученика.

Подршка развоју компетенција практичара каријерног вођења и саветовања (КВиС) који раде у средњим школама. Самостално планирање и спровођење услуга усмерених на подршку ученицима у усвајању вештина за управљање каријером; Јачање капацитета полазника за саветодавну подршку каријерном развоју ученика; Јачање капацитета полазника за подржавање ученика у идентификовању и процени сопствених карактеристика релевантних за развој каријере. Оснаживање тимова за КВиС за подршку ученицима у сагледавању могућности света рада и света образовања; Оснаживање полазника за коришћење адекватних метода и техника у подржавању ученика приликом доношења каријерних одлука и планирању каријере; Усвајање метода за оснаживање ученика за активно тражење посла

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Развој каријере ученика – стицање вештина за управљање каријером Компетенције практичара каријерног вођења и саветовања Подстицање самоупознавања код ученика Каријерно информисање ученика – извори информисања 2. дан Одлучивање и планирање каријере Како посаветовати ученике да донесу одлуке у вези са одабиром каријере Ја на папиру: припрема биографије и пратећих писама Интервју за посао/праксу/стипендију

24

дана: 2
бодова: 16

Београдска отворена школа настоји да, када је могуће, обезбеди надокнаду трошкова обука из средстава пројеката које спроводи у сарадњи са партнерима. У случају да није могуће обезбедити надокнаду трошкова обуке из средстава пројеката, БОШ ће формирати цену која укључује трошкове хонорара и превоза тренера, радних материјала, литературе и издавања сертификата.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Beograd Јелена Манић Радоичић, Тамара Станојевић 20 3.93
2 Bulevar oslobođenja 56a, Beograd Јелена Манић Радоичић, Тамара Станојевић 19 3.96

Укупно учесника: 39 | Просечна оцена: 3.95