Ментални статус адолесцената – образовно васпитни изазови и интервенције

Каталошки број програма: 205  

Не

Центар за едукацију и саветовање - Драма центар Крушевац, Мајке Југовића бр. 60, Крушевац, dramacentarks@gmail.com, 0654421442, ,

Марија Дроњак, dramacentarks@gmail.com, 0654421442, 0654421442,

Драган Дроњак, , Општа болница Крушевац; Марија Дроњак, , Драма центар Крушевац;

Драган Дроњак, , Општа болница Крушевац; Марија Дроњак, , Драма центар Крушевац;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Упознавање полазника програма са адолесценцијом као развојном кризом и увежбавање циљаног васпитно-образовног приступа ослоњеног на психотерапијске технике

Упознавање са „менталном транзицијом адолесценције„, језиком психосоматике и честим менталним поремећајима; преиспитивање личних ставова о тешкоћама младих и могућим васпитним изазовима; увођење системске перспективе у разумевање школских постигнућа, мотивације и отпора; упознавање са (у пракси доказаним) техникама приступа и придруживања адолесцентима; увежбавање техника интервенције.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан„Адолесценција као развојна криза„„Ментални поремећаји у адолесценцији„пауза„Ја знам ... о адолесценцији„пауза„Ја бих то ... тако ...„2. дан„Адолесцент као представник система„„Како се приближити/придружити адолесценту?„пауза„Пут до адолесцента„„Улога наставног особља у социо-терапији менталних поремећаја адолесцената„пауза„Интервенције у кризним ситуацијама„

30

дана: 2
бодова: 10

Цена по учеснику за групу од 21 до 30 полазника је 2.500,00 динара. Цена по учеснику за групу од 15 до 20 полазника је 3.000,00 динара. У цену су урачунати трошкови хонорара аутора и реализатора, материјала за рад током реализације програма, трошкови сертификата, административни као и путни, те трошкови смештаја реализатора. У цену НИСУ укључени трошкови освежења за полазнике.