Мала школа позоришта

Каталошки број програма: 982  

Не

БАЗААРТ, Крунска 33, bazaartheatre@yahoo.com, 0641297423, 062352142,

Даринка Ковачевић, bazaartheatre@yahoo.com, 0112697053, 0631183660,

Сунчица Милосављевић, доктор наука о позоришту, БАЗААРТ; Ивана Деспотовић, Дипломирани глумац, БАЗААРТ / УДУС;

Сунчица Милосављевић, доктор наука о позоришту, БАЗААРТ; Ивана Деспотовић, Дипломирани глумац, БАЗААРТ / УДУС; Mина Саблић Папајић, Дипл. драматург, мастер културологије, БАЗААРТ; Aнђелка Вулић, Дипломирани политиколог међунар. односа, Позориште Патос; Наташа Милојевић, Мастер, БАЗААРТ, УБУС, "ArtEQ", ЦЕДЕУМ;

уметности

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Стицањем стручних знања о драми и позоришту, оснажити наставнике да креирају представе и друге сценске форме, а тиме охрабре креативност, оригиналност и интегритет ученика и подрже њихов целовит развој, негујући етос уважавања и антидискриминације.

Оснажити наставнике да овладају драмским и позоришним техникама и: 1. Развијају школске представе 2. Развијају драмске форме на часу и у ваннаставним активностима 3. Подстичу креативност, аутентичност, изражавање и самопоштовање и тиме целовит развој ученика 4. Активно укључе ученике у процес сазнавања и рефлексије и тиме омогуће и боља образовна постигнућа 5. Развијају однос поверења и поштовања са ученицима, негују асертивну комуникацију и дух сарадње и солидарности међу ученицима 6. Развијају сараднички и инклузиван етос у школи и јачају сарадњу са средином

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данПоздравна реч, представљање реализатора и учесникаПОЗОРИШТЕ ЈЕ КОЛЕКТИВНА УМЕТНОСТДРАМА СЕ ТИЧЕ ТЕБЕ И МЕНЕ Пауза за освежењеА ШТА ЈЕ ТО ДРАМА?ДРАМА ЈЕ ПРОМЕНА Пауза за ручак ЕЛЕМЕНТИ ДРАМСКЕ СИТУАЦИЈЕ Пауза за освежењеТИ И ЈА НА СЦЕНИ КАКО ТИ, А КАКО ЈА?2. данДРАМСКА СИТУАЦИЈА - ПОДСЕЋАЊЕДРАМАТУРГИЈА 1: ДРАМСКА ПРИЧАДРАМАТУРГИЈА 2: ДРАМСКА СТРУКТУРАПауза за освежењеРЕЖИЈАГЛУМАПауза за ручакСЦЕНСКИ ПРОСТОР И КОСТИМ СЦЕНСКА МУЗИКА И ЗВУК У ПОЗОРИШТУЗАКЉУЧАК

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 3000 динара. У цену су урачунати: - трошкови изнајмљивања простора; - трошкови материјала за припрему и вођење програма; - трошкови освежења и сендвича за учеснике; - путни трошкови реализатора и координатора; - куповина и штампање сертификата; - финансијска администрација; - хонорари за аутора, реализатора и координатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Дубрава", Књажевац, Ивана Милутиновића бб Сунчица Милосављевић, Наташа Милојевић 26 3.74

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.74