Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности

Каталошки број програма: 403  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Љиљана Ђуровић, доктор дидактичко-методичких наука , ОШ „Момчило Настасијевић„, Горњи Милановац; Јелена Недељковић, професор разредне наставе, ОШ "Момчило Настасијевић",а Горњи Милановац; Драгана Никитовић, професор разредне наставе, ОШ "Момчило Настасијевић" Горњи Милановац;

Љиљана Ђуровић, доктор дидактичко-методичких наука , ОШ „Момчило Настасијевић„, Горњи Милановац; Јелена Недељковић, професор разредне наставе, ОШ "Момчило Настасијевић",а Горњи Милановац; Драгана Никитовић, професор разредне наставе, ОШ "Момчило Настасијевић" Горњи Милановац;

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставног процеса; повећање компетенција наставног кадра за организовање и рад у целодневној настави и развој еко-педагошких компетенција

Оспособљавање за примену принципа на којима се заснива рад целодневне наставе . Оспособљавање за планирање и организовање целодневне наставе . Оспособљавање за реализацију наставе и свих предвиђених активности. Оспособљавање наставног кадра за примену модела хоризонталне едукацију (учења) у функцији професионалног развоја запослених. Упознавање наставника са еколошким садржајима које могу примењивати у целодневној настави; Развијање осетљивости наставника према проблемима животне средине.

наставник разредне наставе

1. данПредстављање реализатора и договор о сатници Целодневна настава, - предности целодневне наставе, - слободне активностиРеализација еколошких садржаја у целодневној наставиИгре и играчкеРадионичарски радЗатварање и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.000.00 по учеснику (ауторски хонорар, услуге Регионалног центра)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "Драгиша Мишовић" Чачак, Вука Караџића 1, Чачак Јелена Недељковић, Драгана Никитовић 24 3.99
2 ОШ "Свети Сава", Баре Јелена Недељковић, Драгана Никитовић 28 3.94
3 ОШ "Мито Игумановић" Косјерић Љиљана Ђуровић, Јелена Недељковић, Драгана Никитовић 30 3.84
4 Регионални центар Ужице, Немањина 52, Ужице Љиљана Ђуровић, Јелена Недељковић, Драгана Никитовић 18 3.98
5 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Љиљана Ђуровић, Јелена Недељковић, Драгана Никитовић 16 3.99
6 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Љиљана Ђуровић, Јелена Недељковић, Драгана Никитовић 21 4
7 OŠ Marko Stojanović, Vračev Gaj Јелена Недељковић, Драгана Никитовић 25 3.95

Укупно учесника: 162 | Просечна оцена: 3.96