Основе ученичког предузетништва уз коришћење ИКТ-а

Каталошки број програма: 520  

Не

Средња школа за економију, право и администрацију, Студентски трг 5, Београд, kontakt@skolaepa.com, 0113287477, 063289284,

Невена Сарић Павловић, nevenasp@gmail.com, 0113287477, 063289284,

Љиљана Пањковић, Дипломирани социолог (мастер), Средња школа за економију, право и администрацију; Бојана Сатарић, дипломирани инжењер, Средња школа за економију, право и администрацију;

Љиљана Пањковић, Дипломирани социолог (мастер), Средња школа за економију, право и администрацију; Бојана Сатарић, дипломирани инжењер, Средња школа за економију, право и администрацију; Нела Ранковић, Дипломирани економиста - мастер, Средња школа за економију, право и администрацију; Наташа Курилић Ђурић, Дипломирани економиста - мастер, Средња школа за економију, право и администрацију;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за преношење основних знања из области основа предузетништва уз проширивање наставничких капацитета за координирање и обуку ученика у изради сопственог предузетничког пројекта уз коришћење ИКТ-а.

Стварање и развијање атмосфере и културе предузетништва. Проширивање знања полазника о основама предузетништва. Разумевање предности и функције коришћења ИКТ-а у области предузетништва. Схватање могућности употребе одређених програма и алата за реализацију конкретних предузетничких идеја. Оснаживање наставника и ученика за самосталан и групни рад на развијању и конкретизовању предузетничких идеја. Обучавање наставника и ученика за различите програме, технике и алате који се могу користити у области предузетништва. Развијање мотивације и самопоуздања наставника и ученика кроз процес овладавања рачунарским вештинама и програмским алатима. Разумевање значаја развијања предузетничког духа и наставника и ученика.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан1. Упознавање реализатора са учесницима семинара и попуњавање упитника са личним подацима 2. „Основе предузетништва – предузетнички дух као покретач савременог друштва„3. „Ученичко предузетништво – значај и перспектива„4. Пауза 5. „Употреба ИКТ-а у предузетништву – могућности и ограничења„ 6. Пауза 7. Ученичко предузетништво у пракси - приказ радионице реализоване на часовима информатике8. Пауза за ручак 9. Радионица: Израда понуде за вршење услуга рекламирања уз коришћење ИКТ-а 10. Представљање резултата, анализа искустава и утисака учесника са радионице 11. Пауза 12. Евалуациони упитник и завршна реч

30

дана: 1
бодова: 8

Котизација по учеснику износи: 1500,00 динара. Уколико се семинар реализује ван територије града Београда, цена се увећава за износ трошкова превоза реализатора.