Програм подршке одељењском старешини

Каталошки број програма: 71  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Татјана Јаћимовић, школски психолог – педагог, Техничка школа, Чачак; Катарина Дуњић Мандић, школски психолог – педагог, Гимназија, Чачак; Гордана Поповић Божанић, школски педагог, Економска школа, Чачак

Татјана Јаћимовић, школски психолог – педагог, Техничка школа, Чачак; Катарина Дуњић Мандић, школски психолог – педагог, Гимназија, Чачак; Гордана Поповић Божанић, школски педагог, Економска школа, Чачак

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснаживање учесника/ца за примену иновативних метода, законске регулативе и вештина ненасилне комуникације стварањем толерантне и недискриминативне средине за учење и развој ученика.

Оспособљавање и вежбање учесника/ца за примену вештина ненасилне комуникације и превазилажење препрека у комуникацији; Схватање важности стицања знања и вештина препознавања и превазилажења „видљивих и невидљивих„ баријера у интеркултуралној комуникацији; Усвајање вештина развоја позитивне социјалне и емоционалне атмосфере; Планирање рада и вођење евиденције одељењског старешине и одељењских заједница на основу важећих прописа у образовању; Разумевање значаја вођења педагошке документације; Оспособљавање учесника/ца за рад на развијању и вођењу ученичког колектива; Превенција насилног понашања и превазилажења конфликата.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Уводно предавање Комуникација у школи и настави Одељењски састанци и методе рада на часовима одељењског старешине и одељењске заједнице Обавезе одељењског старешине у функцији заштите права ученика Педагошке ситуације и припрема за час одељењског старешине и одељењске заједнице Затварање и евалуација Пауза 2. дан Припрема и реализација часа одељењског старешине/одељењске заједнице

30

дана: 2
бодова: 12

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић, Гордана Поповић Божанић 30 3.9
2 ОШ "Арсеније Лома", Рудник Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић, Гордана Поповић Божанић 27 3.99
3 ОШ "Иво Андрић", Ивана Мичурина 38а, Београд Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић, Гордана Поповић Божанић 30 3.98
4 ОШ "Цана Марјановић", Бате Мирковића 23, Раља Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић, Гордана Поповић Божанић 28 4
5 Гимназија Чачак, Жупама Страцимира 1, Чачак Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић, Гордана Поповић Божанић 28 3.96
6 Економска школа, Жупана Страцимира 15, Чачак Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић, Гордана Поповић Божанић 30 3.99
7 ОШ "Иво Андрић", Прањани Татјана Јаћимовић, Катарина Дуњић Мандић, Гордана Поповић Божанић 20 4

Укупно учесника: 193 | Просечна оцена: 3.97