Гуглов пакет (G Suite) за комуникацију и сарадњу у школи

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 626  

Да

Заједница која учи Сазнање, Народних хероја 47/3 , Београд, seminari@zajednicaucenja.edu.rs, 021753024, , 021753024

Славица Јурић, administrator@zajednicaucenja.edu.rs, 021753024, 0659753024, 021753024

Славица Јурић, магистар књижевних наука, ОШ „Свети Сава„;

Марија Милосављев, , ОШ „Браћа Новаков„, Силбаш; Ленче Радосављевић, Медицинска школа, Зајечар

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање компетенција за онлајн комуникацију и сарадњу са колегама, ученицима и родитељима коришћењем апликација бесплатног Гугловог пакета за образовање

-Стицање знања о могућностима, правилима и особеностима онлајн комуникације и сарадње са колегама, ученицима и родитељима путем Гугловог пакета услуга за школе. -упознавање са сарадничким наставним методама и техникама и начинима интегрисања ИКТ у наставу; -унапређивање вештина комуникације, сарадње и организације образовно-васпитног процеса у веб-окружењу; -оспособљавање за коришћење Гуглових сервиса у сарадничком планирању, реализацији наставе, извештавању и вредновању рада; -оспособљавање за креирање објеката учења коришћењем повезаних Гуглових сервиса, уз поштовање принципа Гарднерове теорије о вишеструким интелигенцијама и Блумове таксономије мисаоних процеса; -развијање вештине давања повратне информације и културе вредновања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаЗлатно правило образовања у 21. векуКомуникација е-поштом, на друштвеним мрежама и форуму 2. недељаСарадничко планирање, реализација, извештавање и вредновање рада коришћењем Гугл-дискаДељење докумената у комуникацији и сарадњи с родитељима3. недељаСарадничке методе и технологија у осавремењивању наставеГуглове апликације у функцији индивидуализације наставе4. недељаКолаборативни алати са вишеструком наменом у школи5. недељаГуглова учионица за сарадњу и учењеГуглов пакет апликација за образовање

30

недеља: 5
бодова: 40

3.900 динара укључује: ауторски хонорари и хонорари реализаторима; простор и освежење, путни трошкови ауторима, трошкови за уверења и котизацијски материјал за сусрет уживо, трошкови администрације веб-места и књиговодства

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Марија Милосављев, Ленче Радосављевић 14 3.11
2 Марија Милосављев, Ленче Радосављевић 17 3.25

Укупно учесника: 31 | Просечна оцена: 3.18