Методе и технике процене постигнућа одраслих полазника

Каталошки број програма: 485  

Не

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију, Чика Љубина 18- 20, Београд, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0113282985, 0113282985

Маријана Дражић, ipa.obuke@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0655396951, 0113282985

Снежана Медић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Миомир Деспотовић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филозофски факултет; Шефика Алибабић, Редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Милановић, ВСС- Дипломирани андрагог, Министарство просвете, науке и технол. развоја;

Снежана Медић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Марија Црнојевић, Мастер психол. и Мастер андраг. наука, Фармацеутско-физиотерапеутска школа; Зорица Милошевић, доктор наука – андрагошке науке, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Хајдана Гломазић, доктор наука – андрагошке науке, Институт за криминол. и соц. истраживања, Београд; Јасмина Марковић, магистар андрагогије, Аcademia Educativa; Наташа Пјевић, Мастер андрагог, Formac group – Серфорд.о.о;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обучавање учесника за примену различитих процедура, метода и техника за процену напредовања и постигнућа одраслих полазника у процесу учења

Оспособљавање учесника у програму за: - Коришћење различитих техника за праћење постигнућа одраслих полазника - релевантаних за област и ниво образовања у коме учесници обуке реализују своје програме образовања (основно, средње, опште, стручно, формално, неформално и сл.) - Примену различитих облика праћења постигнућа у свим нивоима, областима и облицима образовања - Разумевање разлика у оцењивању и праћењу постигнућа полазника - Коришћење процена постигнућа као алата за развој мотивације за даље учење - Иницијалну процену статуса знања и вештина полазника - Креирање-пројекцију индивидуалног пута напредовања полазника кроз процес учења

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програма, начина рада и упознавање са полазницима 1. Оцењивање и праћење постигнућа Пауза2. Иницијална процена знања и вештина полазника и индивидуални пут напредовања полазникаПауза3. Формативно и сумативно процењивање постигнућа Пауза4.a) Рад у паралелним групама - Група 1. Технике за формативно и сумативно оцењивање 4.б) Рад у паралелним групама Група 2. Специфичности процене постигнућа полазника стручних обука Пауза5. Инструкције за самостално учење2. данВођено и планирано самостално учење, Тема: Вођено и планирано самостално учење

20

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 5000 дин. + ПДВ Спецификација цене Аутори и реализатори: 2 дана X 2 реализатора/аутора Организација тренинга Материјал за семинар Такса Факултета и Института 13,5% Трошкови ПДВ-а За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Сента, Фондација "Про Сиентиа Натурае" Снежана Медић, Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 18 3.79
2 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 16 3.84
3 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 13 3.92
4 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 15 3.98
5 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 20 3.86
6 Beograd Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 22 3.93
7 Onlajn Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 22 3.93
8 Filozofski fakultet Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 35 3.88
9 Filozofski fakultet Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 23 3.92
10 Elektronski Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 15 3.84
11 Elektronski Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 25 3.98
12 Elektronski Марија Црнојевић, Зорица Милошевић 33 3.77

Укупно учесника: 257 | Просечна оцена: 3.89