Примена дебате као наставног метода у настави и учењу

Каталошки број програма: 550  

Не

Otvorena komunikacija, Prve Pruge 21/3, Beograd, edu@ok.org.rs, 0643044688, 0112406323,

Tijana Mijalkovic, edu@ok.org.rs, 0112406323, 0642831211,

Ђорђе Павићевић, доктор политичких наука, Унивезитет у Београду, Факултет политиких наука; Светлана Јовановић, дипломирани инжењер организационих наука, Универзитет у Београду - Факултет орган. наука; Илија Иванишевић, мастер, Физички факултет Универзитета у Београду; Тијана Мијалковић, мастер, Филолошка гимназија; Марко Ћировић, М.Сц., Факултет организационих наука Универз. у Београду; Ђорђе Јовићевић, BA, Факултет политичких наука Универзитета у Београду; Селена Торлаковић, БА, Danish Refugee Council; Предраг Петрићевић, Мастер, Отворена комуникација

Ђорђе Павићевић, доктор политичких наука, Унивезитет у Београду, Факултет политиких наука; Светлана Јовановић, дипломирани инжењер организационих наука, Универзитет у Београду - Факултет орган. наука; Илија Иванишевић, мастер, Физички факултет Универзитета у Београду; Тијана Мијалковић, Мастер, Филолошка гимназија; Марко Ћировић, М.Сц., Факултет организационих наука Универз. у Београду; Селена Торлаковић, БА, Danish Refugee Council; Предраг Петрићевић, мастер, Отворена комуникација;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за примену дебате као наставне методе којом се остварује квалитетније планирање и реализација наставних циљева; подстиче развој и примену различитих мисаоних вештина,критичког мишљења и облика интерактивног учења

Упознавање са правилима дебате као формалне, аргументоване дискусије у процесу учења. Оспособљавање наставника за препознавање и реализацију наставних садржаја који се могу обрадити кроз дебату - идентификација проблема, грађење случаја, аргументовано заступање ставова. Овладавање техникама и дебатним форматима који омогућавају успешну реализацију различитих наставних садржаја. Развој аналитичког и критичког мишљења и вештина презентације код ученика. Подстицање самопоуздања и самопоштовања код ученика. Повезивање наставних садржаја са примерима из свакодневног живота, са садржајима из других области и актуелним достигнућима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи

1. дан Дебата - појам, значај, формат Формирање аргумената из наставног градива Побијање аргуменатаГрађење случаја и тимски рад Структура говора и стил Дебатна радионица 2. дан Поступци у припреми дебате Суђење дебате Појам стратегије у дебати Дебатни клуб у школи Дебатна радионица Евалуација семинара

25

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику: 2500 динара. Спецификација: За успешно извођење обуке, предвиђено је троје тренера/реализатора по дану. Хонорари: 3 тренера x 2 дана x 7500 динара, укупно 45000 динара Освежење и оброк током трајања обуке: 6500 динара по дану, укупно 13000 динара Припрема и штампање материјала које добија сваки учесник обуке: 4500 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Bečej Илија Иванишевић, Тијана Мијалковић, Предраг Петрићевић 25 3.92
2 Djurdjevo Илија Иванишевић, Тијана Мијалковић, Предраг Петрићевић 22 3.84

Укупно учесника: 47 | Просечна оцена: 3.88