„Шах је права чаролија”

Каталошки број програма: 760  

Не

Предшколска установа " 11. април ", Народних хероја 12а, Нови Београд, direktor@11april-nbgd.edu.rs, 0112603042, ,

Гордана Ракић, gordana_rakic@yahoo.com, 0113115435, 0652676436,

Мирјана Секулић, васпитач-мастер, ПУ ''11.април'' Нови Београд;

Гордана Ракић, дипломирани педаго, П.У. " 11. април"; Јован Тодоровић, дипломирани физичар, О.Ш. "Бановић Страхиња", Београд;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Обогаћивање васпитно-образовне праксе у П.У. Едукација и оспособљавање васпиОспособљавање практичара васпитача и стручних сарадника за примену специјализованог програм " Шах је права чаролија" у непосредном раду са децом предшколског узраста.

Увођење шаха у васпитнообразовни процес и програмске активности, као игре која има вишеструки утицај на васпитање, развијање и учење деце Откривање вредности и могућности шаха као: o ИГРЕ која има васпитна и рекреативна својства; o УМЕТНОСТ позитивног начина размишљања о животу; o ИНТЕЛЕКТУАЛНА игра која вежба перцепцију, памћење, концентрацију; o Која ставља дете у позицију да перципира и предвиди корак и потез унапред / НАУКА / Развијање и оснаживање сарадње Предшколске установе и Основне школе кроз повезивање активности у области игре Шаха.

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУводни део" Енергија кретања ” - физичко васпитање, рекреација.„Шах у развоју математичких појмова„ „Шаховско поље открива ликовне боје„ „Шах у развоју говора„ „Шаховско надмудривање „

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.000,00 динара