Финансијска писменост за одговорно живљење

Каталошки број програма: 602  

Не

Удружење Одговорно живљење, Булевар Михајла Пупина 10ж/I/II/222, 11070 Нови Београд, odgovorno.zivljenje@gmail.com, 063455714, ,

Љиљана Новковић, odgovorno.zivljenje@gmail.com, 0642535364, 063455714,

Мирјана Пајић, Магистар педагошких наука, Klett друштво за развој образовања; Вера Врбица-Матејић, Магистар филолошких наука, ; Љиљана Новковић, , ОШ „Дринка Павловић„, Београд; Катарина Иванчевић, доктор правних наука, Правни факултет Универзитета Унион, Београд;

Мирјана Пајић, Магистар педагошких наука, Klett друштво за развој образовања; Вера Врбица-Матејић, Магистар филолошких наука, ; Љиљана Новковић, , ОШ „Дринка Павловић„, Београд; Катарина Иванчевић, доктор правних наука, Правни факултет Универзитета Унион, Београд; Снежана Вујичић, Професор разредне наставе, ОШ „Деспот Стефан Лазаревић”, Београд; Mилена Пјевић, , ОШ „Никола Тесла”, Раковица, Београд;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оснаживање компетенција наставника за реализацију активности путем којих се код ученика: -развија финансијска писменост, - стварају вештине за одговорно и рационално коришћење ресурса из окружења и - подстиче предузетнички дух.

Сензибилисање и оспособљавање наставника да, зарад остваривања општег циља програма: - у наставним садржајима препознаје теме које може да користи у раду са ученицима, - планира и реализује наставне и ваннаставне активности кроскурикуларно, - развија међупредметне компетенције ученика остварујући предвиђене циљеве и исходе основног образовања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данФинансијска писменост за одговорно живљењеОдговорно управљање ресурсима из окружења и развијање финансијске писмености код децеПодстицање развијања предузетништва код децеПримери добре праксе за развијање финансијске писмености код децеИзвођење закључака и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима и радно-потрошни материјал. Путни трошкови водитеља и храна и освежење за полазнике су додатни трошак.