Мотивација у учењу одраслих

Каталошки број програма: 497  

Не

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију, Чика Љубина 18- 20, Београд, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0113282985, 0113282985

Маријана Дражић, ipa.obuke@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0655396951, 0113282985

Миомир Деспотовић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филозофски факултет; Снежана Медић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Шефика Алибабић, Редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Милановић, ВСС- Дипломирани андрагог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја;

Миомир Деспотовић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филозофски факултет; Дубравка Михајловић, мастер андрагогије, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског ф; Кристина Пекеч, дипломирани андрагог, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Никола Коруга, мастер андрагог , -; Маријана Дражић , -, Институтза педагогију и андрагогију ; Александра Милићевић, мастер андрагог , /;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника да управља мотивацијом за учење одраслих, користи је као механизам унапређења постигнућа, креативности, промене понашања и превенције осипања полазника из процеса наставе и учења.

Оспособљавање учесника за: - примену кључних теорија и принципа мотивације у настави и учењу одраслих; - сагледавање релација емоција, когниције и мотивације у учењу одраслих; - обликовање окружења за учење и непосредних ситуација учења који су подстицајни за учење одраслих; - идентификовање и редукцију баријера у учењу одраслих без обзира да ли оне потичу из спољњег окружења или ситуација учења или персоналних карактеристика и диспозиција полазника.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програма, начина рада и међусобно упознавање полазникаЕмоционална основа учења одраслих ПаузаЗашто одрасли уче Пауза Како мотивисати одрасле на учење ПаузаБаријере у партиципацији и учењу одраслих ПаузаИнструкције за самостално учење 2. данПланирано и вођено самостално учење на основу примене стечених знања

20

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 5000 дин. + ПДВ Спецификација цене: Аутори и реализатори: 2 дана X 2реализатора/аутора Организација тренинга Материјал за семнар Такса Факултета и Института 13,5% Трошкови ПДВ-а За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за 2 реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Филозофски факултет Београд Миомир Деспотовић, Кристина Пекеч 13 3.88
2 Tехпро доо, Лоле Рибара 120, Београд Кристина Пекеч, Маријана Дражић 10 4
3 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Дубравка Михајловић 23 3.95
4 Filozofski fakultet u Beogradu Дубравка Михајловић 12 3.88
5 Beograd Миомир Деспотовић, Дубравка Михајловић 23 3.89
6 Onlajn Миомир Деспотовић, Дубравка Михајловић 22 3.97
7 Filozofski fakultet Миомир Деспотовић, Дубравка Михајловић 22 3.9
8 Filozofski fakultet Миомир Деспотовић, Дубравка Михајловић 36 3.7
9 У установи Дубравка Михајловић 14 3.84
10 Elektronski Миомир Деспотовић, Дубравка Михајловић 12 3.93
11 Elektronski Дубравка Михајловић 26 3.91

Укупно учесника: 213 | Просечна оцена: 3.9