Интернет технологије у служби наставе

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 394  

Да

Центар за унапређење наставе Абакус, Љубише Миодраговића 7ж/5 Београд, goranabakus@gmail.com, 0648090630, 0648090631,

Горан Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 0648090630, 0641730170,

Горан Станојевић, дип. инж. саобраћаја, Средња техничка ПТТ школа; Милена Крстић, дипломирани инжењер електротехнике , Електротехничка школа „Никола Тесла„ Ниш; Оливера Марковић, Професор математике и информатике, Електротехничка школа „Мија Станимировић„; Вела Чоја, дип. инж. електротехнике, Средња техничка ПТТ школа;

Горан Станојевић, дип. инж. саобраћаја, Средња техничка ПТТ школа; Милена Крстић, дипломирани инжењер електротехнике , Електротехничка школа „Никола Тесла„ Ниш; Оливера Марковић, Професор математике и информатике, Електротехничка школа „Мија Станимировић„; Вела Чоја, дип. инж. електротехнике, Средња техничка ПТТ школа;

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Професионално оснаживање наставника за примену савремених наставних средстава, метода и електронских сервиса у раду са ученицима уз примену интернет технологија.

- Информисање наставника о новим трендовима и о примени одговарајућих и доступних интернет технологија у образовању - Практично оспособљавање наставника за припрему и израду електронских мултимедијаланих наставних материјала по савременим стандардима - Практично оспособљавање наставника за сараднички рад на електронским наставним материјалима у онлајн окружењу - Практично оспособљавање наставника за примену савремених интернет сервиса у виду примене система за тестирање ученика - Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности нових образовних технологија

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. недељаИнтернет технологије у служби наставеПример мултимедијалних наставних садржаја помоћу интернет сервисаИнтернет сервиси знања у школи, пример Вики сајта као сервиса знања у школиИнтернет сервиси који омогућавају онлајн тестирање и комуникацију2. недељаИзрада мултимедијалних презентацијаКреирање интерактивних слика, паноа, колажа; онлајн обрада фотографија Креирање анимација и стрипа 3. недељаКреирање видео лекција Обрада видео садржаја, креирање пројекта, објављивање видео садржаја на интернету Онлајн тестирање ученика

30

недеља: 3
бодова: 20

Цена по учеснику је 2500 динара. У цену су урачунати хонорари за модераторе, наставни материјали, административни трошкови и организација непосредног дела семинара.