Индивидуализација у образовању одраслих и рад са одраслима са тешкоћама и сметњама у учењу

Каталошки број програма: 447  

Не

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију, Чика Љубина 18- 20, Београд, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0113282985, 0113282985

Маријана Дражић, ipa.obuke@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0655396951, 0113282985

Снежана Медић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Миомир Деспотовић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филозофски факултет; Шефика Алибабић, Редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Милановић, ВСС- Дипломирани андрагог, Министарство просвете, науке и техн. развоја;

Снежана Медић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Зорица Милошевић, доктор наука – андрагошке науке , Филозофски факултет Универзитета у Београду; Марија Црнојевић, Мастер псих. наука и Мастер андра. на., Фармацеутско-физиотерапеутска школа; Наташа Пјевић, Мастер андрагог, Formac group – Серфорд.о.о; Бранкица Влашковић, Дипломирани андрагог, мастер инжењер , Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Јелена Ковачевић, Дипломирани андрагог, HR Centar; Јелена Тасић, дипломирани андрагог, -;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој и унапређење компетенција наставника/тренера за примену индивидуализованог приступа у процесу образовања одраслих и оспособљавање за рад са одраслима који имају тешкоће и сметње у учењу

- Оспособљавање учесника за разумевање, прихватање и примену принципа индивидуализације : - процеса наставе - учења одраслих - праћења, процењивања и оцењивања постигнућа одраслих у процесу учења - Разумевање идеје и прихватање концепта инклузивног образовања - Остваривање инклузивног образовања у образовању одраслих (за drop out и early school livers, одрасле са сметњама) - Познавање законске регулативе о инклузивном образовању - Познавање процедура и техника реализације инклузивног образовања у систему образовања одраслих

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програма, начина рада и упознавање са полазницимаИндивидуализација у образовању одраслих 1ПаузаИндивидуализација у образовању одраслих 2ПаузаИнклузивно образовање у систему образовања одраслих 1ПаузаИклузивно образовање у систему образовања одраслих 2ПаузаИнструкције за самостално учење2. данИндивидуализација у образовању одраслих и рад са одраслима са тешкоћама и сметњама у учењу

20

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 5000 дин. + ПДВ Спецификација цене Аутори и реализатори: 2 дана X 2 реализатора/аутора Организација тренинга Материјал за семинар Такса Факултета и Института 13,5% Трошкови ПДВ-а За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Сента, Фондација "Про Сиентиа Натурае" Снежана Медић, Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 18 3.86
2 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Снежана Медић, Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 18 3.94
3 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 19 3.83
4 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 22 3.94
5 Filozofski fakultet u Beogradu Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 21 3.9
6 Beograd Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 22 3.92
7 Onlajn Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 22 3.97
8 Filozofski fakultet Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 23 0
9 Filozofski fakultet Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 25 3.89
10 Elektronski Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 15 3.78
11 Elektronski Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 15 3.93
12 Elektronski Зорица Милошевић, Марија Црнојевић 11 3.74

Укупно учесника: 231 | Просечна оцена: 3.56