Медијска писменост – како оспособити ученике да препознају манипулисање путем савремених и класичних медија

Каталошки број програма: 223  

Не

Zaštita potrošača, Preševska 61, office@zastitapotrosaca.com, 0112415485, 0638697867,

Nenad Bumbić, nenad@zastitapotrosaca.com, 0112415485, 0638697867,

Иван Пешукић, докторанд, Академија уметности - Универзитет БК Алфа; Ненад Бумбић, Магистар наука пословног управљања, Заштита потрошача;

Иван Пешукић, докторанд, Академија уметности - Универзитет БК Алфа; Ненад Бумбић, Магистар наука пословног управљања, Заштита потрошача; Сибина Голубовић, Дипл. филолог за енглески језик, Ceare international;

друштвене науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапредити медијску писменост наставног кадра и њихову способност да медијски описмене ученике. Оспособити наставни кадар и стручне сараднике да пренесу ученицима знања и вештине путем којих могу да растумаче поруке које нам шаљу медији.

Оспособити наставнике и стручне сараднике да: - препознају манипулације у медијима, - тачно разлуче информације од интерпретација, - препознају рекламне и друге пропагандне поруке и кад су прикривене у облику "објективног" новинарског дела, - изврше деконструкцију медијских порука и - примене методе за анализу и критичко процењивање медијских садржаја Оспособити наставнике и стручне сараднике да све горе наведено пренесу ученицима. Повећати медијску писменост наставног кадра и њихову способност да медијски описмене ученике. Снабдети наставнике са материјалима за практичну наставу.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУвод у теорију и историју медијаПаузаОсмишљавање друштвено одговорне кампањеПаузаАнализа најуспешнијих и најНЕуспешнијих кампања у медијима кроз примере. ПаузаПреваре младих на интернетуПаузаМанипулације младима кроз медије и медијске садржајеПауза Како је у земљама ЕУ организована настава о медијима у основним и средњим школамаПаузаКако одржати час о медијској писмености и медијима

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 по учеснику за минимум 25 учесника. У случају мањег броја учесника цена се коригује адекватно. Цена укључује све материјале и трошкове.