Индикатори остварености права детета у образовнoм систему (разумевање и примена)

Каталошки број програма: 30  

Не

Ужички центар за права детета, Гаврила Поповића 19, Ужице, j.zunic@eunet.rs, 0641219997, 031510580, 031512428

Јелена Жунић-Цицварић, j.zunic@eunet.rs, 031510180, 0641219997, 031512428

Јелена Жунић-Цицварић, магистар метод. дидакт. наука, докторанд, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета

Јелена Жунић-Цицварић, магистар метод. дидакт. наука, докторанд, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета; Александра Мутавџић, дипломирани дефектолог-сурдолог, ОШ за децу са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић”; Јована Чањи Аранђеловић, дипломирани филолог мастер људских права, Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб; Зденка Миливојевић, MA образовних политика; Сузана Пантовић, професор разредне наставе, УГ NEXUS - Врање; Александра Полић, инг. заш. жив. средине и мастер интеркултуралности, Ужички центар за права детета; Ана Јовановић, професор ликовне уметности, Центар за креативни развој; Јован Маринковић, педагог, Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб; Милена Димитријевић Томић, професорка разредне наставе, УГ NEXUS - Врање; Јелена Бишевац, професор интеркултуралности, ОШ "Светозар Марковић" Краљево

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Запослени у образовању упознати са стандардима/правним нормама, индикаторима и механизмима за оствареност права детета у школи и оспособљени да их примењују у свакодневном ОВ раду, као предуслов унапређења положаја детета у школи.

Оспособити запослене у образовном систему за примену индикатора у пракси и праћење напретка њихове остварености. Упознати наставнике са искуствима модел школа за имплементацију Индекс-а. Спровести самопроцену наставника/школа у поштовању појединих индикатора Индекс-а. Оспоспобити наставнике/школе за планирање мера за примену Индекс-а. Упознати запослене са стандардима права детета у школи по члановима Конвенције који су релевантни за образовање: право на образовање и квалитет образовања; дисциплина; заштита деце од насиља; стварања безбедног окружења; заштита права на недискриминацију у односу на лично својство; партиципативне групе права (поштовање мишљења, учешће у одлучивању, право на информисаност и мирно окупљање).

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник

1. дан Индикатори за: квалитет образовања, заштита од насиља и дискриминације, партиципација

30

дана: 1
бодова: 8

1. хонорар водитеља (2 водитеља X 12.000,00 динара) укупно 24.000,00 динара 2. административни трошкови: 3000.00 динара по семинару 3. материјал, копирање прилога и сл. – 2.000,00 динара по семинару 4. трошкови превоза реализатора програма (2 водитеља) 5. могући трошкови преноћишта (1) у зависности од удаљености места реализације обуке 6. трошкови ручка, освежења учесника семинара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Свети Сава", Гарсије Лорке бб Јована Чањи Аранђеловић, Јован Маринковић 29 3.95
2 ОШ "Браћа Вилотијевић" Јована Дерока 2 Јелена Жунић-Цицварић, Јелена Бишевац 29 3.99
3 ОШ "Вук Караџић" Пионирска 5 Сузана Пантовић, Милена Димитријевић Томић 28 3.84
4 ОШ "Димитрије Тодоровић Каплар", Лоле Рибара 12 Зденка Миливојевић, Ана Јовановић 29 3.8
5 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52 Јелена Жунић-Цицварић, Александра Мутавџић 29 3.86
6 ОШ "Митрополита Михајла" Зденка Миливојевић, Ана Јовановић 30 3.97
7 ОШ "Стефан Немања" Ниш, Ул. Косовске девојке бб Јована Чањи Аранђеловић, Јован Маринковић 27 3.9
8 ОШ "Бубањски хероји", Ниш Јована Чањи Аранђеловић, Јован Маринковић 30 3.89
9 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице Јелена Жунић-Цицварић, Александра Мутавџић 27 3.91
10 ОШ "Вук Караџић" Сузана Пантовић, Милена Димитријевић Томић 29 3.92
11 ОШ "Јово Курсула", Краљево, Ул. Доситејева 136 Јелена Жунић-Цицварић, Јелена Бишевац 22 3.98
12 ОШ "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац, Ул. Лоле рибара 12 Зденка Миливојевић, Ана Јовановић 30 3.91
13 Хотел Ројал Путник Сузана Пантовић, Милена Димитријевић Томић 20 3.91
14 ОШ "Браћа Вилотијевић", Ул. Јована Дерока 2 Јелена Жунић-Цицварић, Александра Мутавџић 21 3.93
15 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Књажевац, Јове Курсуле 1 Зденка Миливојевић, Ана Јовановић 23 3.95
16 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице Јелена Жунић-Цицварић, Александра Мутавџић 19 3.9
17 ОШ "Бранко Миљковић", Љубомира Николића 3, Палилула Јована Чањи Аранђеловић, Јован Маринковић 22 3.95
18 ОШ "Митрополита Михајла" Зденка Миливојевић, Ана Јовановић 27 4

Укупно учесника: 471 | Просечна оцена: 3.92