Планирање, организација и евалуација у образовању одраслих

Каталошки број програма: 535  

Не

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију, Чика Љубина 18- 20, Београд, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0113282985, 0113282985

Маријана Дражић, ipa.obuke@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0655396951, 0113282985

Шефика Алибабић, Редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Миомир Деспотовић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филозофски факултет; Мирјана Милановић, ВСС- Дипломирани андрагог, Министарст просв, науке и технолошког развоја; Снежана Медић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду;

Шефика Алибабић, Редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Миомир Деспотовић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филозофски факултет; Дубравка Михајловић, мастер андрагогије, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског ф; Јован Миљковић, доктор наука, доцент; Кристина Пекеч, дипломирани андрагог, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Никола Коруга, мастер андрагог, /; Вукашин Гроздић, мастер андрагогије, Влада РС; Бојан Љујић, доктор андрагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Aleksandra Milićević, мастер андрагог, /; Јелена Ђорђевић, дипломирани андрагог, Центар за стручно усавршавање; Јелена Ковачевић, Дипломирани андрагог, HR Centar;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање компетенција за планирање, организaцију и евалуацију образовног рада са одраслима.

•Разумевање образовног/андрагошког циклуса као опште парадигме за макро и микро планирање образовања одраслих; •Разумевање принципа и основа развоја образовног програма за одрасле; •Оспособљавање за планирање на микро андрагошко-дидактичком нивоу; •Оспособљавање за планирање и организовање релевантних услова и подржавајућег окружења за реализовање образовних активности одраслих; •Разумевање функције евалуације у процесу образовања одраслих; •Оспособљавање за евалуирање процеса образовања одраслих.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програма, начина рада и међусобно упознавање учесника1. Образовни/андрагошки циклус као парадигма за макро и микро планирање образовања одраслих ПаузаПланирање на микро андрагошко-дидактичком нивоу ПаузаОрганизација релевантних услова за извођење наставе/обуке ПаузаЕвалуација процеса образовања одраслихПауза5. Инструкције за самостално учење 2. данВођено и планирано самостално учење

20

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 5000 дин. + ПДВ Спецификација цене Аутори и реализатори: 2 дана X 2 реализатора/аутора Организација тренинга Материјал за семинар Такса Факултета и Института 13,5% Трошкови ПДВ-а За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за два реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Филозофски факултет Универзитета у Београду Шефика Алибабић, Вукашин Гроздић 14 3.78
2 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Шефика Алибабић, Бојан Љујић 10 3.88
3 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Шефика Алибабић, Јован Миљковић 18 3.86
4 Filozofski fakultet u Beogradu Шефика Алибабић, Јован Миљковић 13 3.96
5 Beograd Шефика Алибабић, Јован Миљковић 23 3.8
6 Onlajn Шефика Алибабић, Јован Миљковић 21 3.96
7 Filozofski fakultet Шефика Алибабић, Јован Миљковић 23 3.7
8 Filozofski fakultet Шефика Алибабић, Јован Миљковић 32 3.82
9 У установи Шефика Алибабић, Јован Миљковић 14 3.84
10 Elektronski Јован Миљковић 12 3.91
11 Elektronski Шефика Алибабић, Јован Миљковић 13 3.93
12 Elektronski Шефика Алибабић, Јован Миљковић 22 3.88
13 Путем интернета Шефика Алибабић, Јован Миљковић 24 3.75

Укупно учесника: 239 | Просечна оцена: 3.85