Вештине, знања и технике превенције и смањења родно заснованог насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини

Каталошки број програма: 16  

Не

Центар за популационе политике и одрживи развој, Стевана Сремца 10/12, Београд , office@srh.rs, 0113342963, ,

Милка Василијевић, milka.vasilijevic@srh.rs, 0113342963, 0600649101,

Драгана Стојановић, Дипломирани филолог, Асоцијација за секусално и репродуктивно здравље ; Александра Сремчев , Правница, Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље ; Станислава Видовић, Магистар психологије, специјалиста пород, GIZ; Емила Спасојевић, MA , Повереник за заштиту равноправности; Милка Василијевић, Комуниколошкиња, Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље ;

Драгана Стојановић, Дипломирани филолог, Асоцијација за секусално и репродуктивно здравље ; Александра Сремчев , Правница, Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље ; Станислава Видовић, Магистар психологије, специјалиста пород, GIZ; Емила Спасојевић, MA , Повереник за заштиту равноправности; Катарина Станић, Дипломирани психолог, Машинска школа „Радоје Дакић„; Драгана Ћук Миланков, дипломирани психолог, Центар за алтернативно решавање сукоба; Милка Василијевић, Комуниколошкиња, Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље ;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење капацитета професионалаца за препознавање роднозаснованог насиља и креирање толерантне, ненасилне и недискриминаторне средине за развој деце и младих као и оспособљавање за коришћење техника мирног решавања конфликтних ситуација

Специфични циљеви програма: 1. Унапрeђење компетенција запослених у образовно-васпитном систему за рад на превенцији дискриминације 2. Развијање компетенција запослених у образовно-васпитним институцијама да препознају и реагују на различите облике насиља, занемаривања и злостављања коришћењем техника посредовања у конфликтним ситуацијама 3. Оспособљавање образовно-васпитних радника и сарадника за рад са децом и младима кроз укључивање родне компоненте у образовање 4. Унапређење међусобних односа,надоградња вештина комуникације и креирање толерантније атмосфере у школској средини 5. Развијање компетенција за рад са децом и младима из осетљивих група

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1.1 Технике и правила радионичарског рада 1.2 Механизам настанка предрасуда, предрасуде и стереотипи (позитивни и негативни) и етикети1.3 Дискриминација и облици дискриминације у школској средини1.4 Дискриминација између вршњака-идентификација и поступањеПауза 2. дан2.1 Дискриминација деце из осетљивих група у образовно-васпитним установама2.2 Креирање средине без дискриминације у школи2.3 Феномен насиља у васпитно образовним установама2.4 Најчешће врсте насиља у школиПаузе 3. дан3.1 Род, пол, родни идентитет и родна равноправност3.2 Значај родне компоненте у образовању3.3 Значај континуиране едукације младих о родној равноправности, стварању толерантне средине 3.4 Улога образовно-васпитних установа у заштити деце од насиљ,злостављања и занемаривањаПаузе

30

дана: 3
бодова: 24

Цена обуке по учеснику за три дана је 4000 динара. У цену су урачунати: материјал за учеснике обуке, освежење и кетеринг

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Hotel 88 Rooms, Takovska 49, Beograd Драгана Стојановић, Александра Сремчев , Станислава Видовић 22 3.68
2 09.06.2021., Zoom platforma Драгана Стојановић, Александра Сремчев , Станислава Видовић 15 3.93

Укупно учесника: 37 | Просечна оцена: 3.81